Ban Quản Lý Dịch Vụ Công Ích Nha Trang

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 642/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Ban quản lý dịch vụ công ích nha trang

Thànhlập Ban Quản lý dịch vụ công ích trực thuộc Ủyban nhân dân thành thị Nha Trang nlỗi sau:

1. Vị trí, chức năng:

Ban Quản lý hình thức dịch vụ công ích thànhphố Nha Trang là đơn vị sự nghiệp công lập từ bỏ đảm bảo an toàn một trong những phần đưa ra thườngxuyên ổn, trực thuộc UBND tỉnh thành Nha Trang, Chịu đựng sự thống trị về tổ chức triển khai, sốsố lượng dân cư làm việc cùng công tác của UBNDtỉnh thành Nha Trang.

Ban Quản lý hình thức công ích thànhphố Nha Trang có tác dụng tsi mê mưu, góp UBND đô thị Nha Trang thực hiệnđấu thầu, đặt đơn hàng cùng giao kế hoạch; công tác quản lý, đánh giá, tính toán chấtlượng, khối lượng, quá trình triển khai các vận động các dịch vụ công ích bởi UBNDthành phố làm chủ.

Ban Quản lý hình thức dịch vụ công ích thànhphố Nha Trang bao gồm bốn phương pháp pháp nhân, gồm trụ sngơi nghỉ cùng bé vết riêng; được msinh hoạt tàikhoản trên Kho bạc Nhà nước cùng những tổ chức triển khai tín dụng để hoạt động theo lao lý củađiều khoản.

2. Nhiệm vụ vàquyền hạn:

a) Quản lý cân nặng, hóa học lượngViệc triển khai các hình thức dịch vụ công ích đô thị vì chưng UBND thị thành thống trị, bao gồm:

- Thu gom, vận động và xử lý chôntủ rác rến thải đô thị; rác các đảo, lồng bè cổ nuôi trồng thủysản;

- Quản lý, khai quật tài sản những nhàvật dụng Xử lý nước thải, quần thể Xử lý chất thải rắn... với hệ thống hạ tầng nghệ thuật đôthị tự những công ty đầu tư chi tiêu không giống thực hiện dự án những Khu city, Khu người dân bắt đầu trênđịa bàn thành thị.

- Duy trì hệ thống hoa cỏ đô thị;

- Duy trì năng lượng điện thắp sáng công cộng;

- Quản lý, khai thác những hoạt độnghình thức trên tuyến khu dã ngoại công viên phía đông con đường Trần Prúc với bãi biển...;

- Duy trì hệthống thải nước đô thị;

- Khắc phục sự cố thiên tai, lũlụt...;

- Các chuyển động các dịch vụ công ích khác;

b) chịu đựng trách nát nhiệm trước: Ủy Ban Nhân Dân thànhphố về việc xây dừng cỗ tiêu chuẩn Đánh Giá chất lượng những vừa lòng đồng đấu thầu, solo mua hàng với chỉ tiêu kếhoạch thực hiện hình thức công ích theo chức năng được giao.

c) Tđam mê mưu UBND tỉnh thành khuyến nghị UBNDthức giấc nấc thu những một số loại phí tổn các dịch vụ công ích với tổ chức thu các các loại tổn phí trên.

d) Cho mướn các gia tài đã có được giaoquản lý.

đ) Lập làm hồ sơ đấu thầu và tổ chức lựalựa chọn đơn vị thầu thực hiện các hình thức công ích đô thị vày UBND đô thị cai quản lýtheo như đúng luật pháp.

e) Tổ chức sát hoạch cùng khẳng định giátrị trọng lượng ngừng, thực hiện Việc thanh khô quyết toántheo đúng luật so với hợp đồng được UBNDtỉnh thành ủy quyền hoặc tsi mê mưu Ủy Ban Nhân Dân thànhphố cam kết kết.

g) Lập trọng lượng với dự toán đưa ra phícác dịch vụ công ích hàng năm hoặc cân nặng bổ sung cập nhật, phát sinh đột xuất theo yêucầu của UBND thành thị trình các cơ quan tất cả thđộ ẩm quyền phêcoi ngó.

h) Lập đơn giá bán mới hoặc điều chỉnhđối chọi giá bán mang lại cân xứng tình hình thực tế trình các ban ngành tất cả thẩm quyền phê coi xét.

i) Thực hiện tại chế độ báo cáo về tìnhhình thực hiện trọng trách được thành phố giao cùng theo qui định của quy định.

k) Quản lý viên chức, fan lao độngvà tài chính, tài sản ở trong Ban cai quản các dịch vụ công ích của thành phố theo quyđịnh của quy định.

Xem thêm: Find Jobs At Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội 43 Ngô Quyền

l) Thực hiện nay các trách nhiệm khác doUBND thị trấn giao theo qui định của điều khoản.

m) Được quyền kiến nghị những phòng ban, tổchức, cá thể cung ứng các thông tin, tài liệu, số liệu có tương quan nhằm mục tiêu phụcvụ công tác làm việc cai quản các dịch vụ công ích trên địa phận.

n) Được lập làm hồ sơ mua hàng những sảnphđộ ẩm, hình thức công ích thành phố trên địa phận theo đúng mức sử dụng.

o) Được Ủy Ban Nhân Dân thị trấn ủy quyền (hoặctđắm đuối mưu UBND thành phố) cam kết hợp đồng cùng với cácđơn vị chức năng, tổ chức, công ty triển khai các dịch vụ công ích.

p) Được quyền kiểm tra, đo lường và thống kê cácvăn bản thực hiện dịch vụ công ích đã có được đấu thầu, đặt hàng cùng giao kế hoạchcủa các đơn vị chức năng, tổ chức, công ty lớn.

3. Cơ cấu tổchức và số bạn làm việc:

a) Lãnh đạo Ban Quản lý hình thức côngích:

Có Giám đốc với không thực sự 02 Phó giámđốc.

Việc bổ nhiệm cùng miễn nhiệm Giám đốc,Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích tiến hành theo phân cung cấp hiện nay hành vàtheo phép tắc của luật pháp.

b) Các thành phần trình độ nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Kế toán;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

- Phòng Gigiết hại - Kiểm tra chấtlượng;

- Trạm cân nặng rác rưởi.

c) Số tín đồ thao tác tại Ban Quản lýdịch vụ công ích được giao bên trên cơ stại vị trí việc làm và trong toàn bô tín đồ làm việc được giao đến Ủy ban nhân dân tỉnh thành NhaTrang, triển khai theo phân cấp của Ủy Ban Nhân Dân tỉnhvới lý lẽ hiện tại hành của luật pháp.

Điều 2. Chủtịch Ủy ban quần chúng thị thành Nha Trangbao gồm trách rưới nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức bộ máy, ba trínhân sự của Ban Quản lý hình thức dịch vụ công ích bảo vệ đúngphép tắc và thủ tục hiện nay hành.

2. Ban hành quy chế pháp luật cầm thểquan hệ phối hợp công tác thân Ban Quản lý hình thức côngích cùng với các cơ quan, đơn vị chức năng tất cả liên quan; lãnh đạo, quản lý câu hỏi tổ chức thực hiệnbảo đảm an toàn tác dụng.

Điều 3. ChánhVăn chống Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài thiết yếu, Kế hoạch với Đầu tư,Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thành Nha Trang cùng Thủ trưởng các ban ngành liên quan chịutrách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này Tính từ lúc ngày cam kết./.

Nơi nhận: - Nlỗi điều 3; - CT với những PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Trung trung ương Công báo tỉnh; - Lưu: VT, SNV, HgP, HB.