Bảng chữ cái tây ban nha

Bảng vần âm giờ đồng hồ Tây Ban Nha (TBN) gồm 27 kí từ cùng 5 kí tự ghép. Chúng bao gồm 27 kí từ bỏ Tính từ lúc năm 2010 và số lượng đó là thống tốt nhất giữa các nước nói giờ TBN.

Lưu ý bảng sau bao gồm phần phát âm của giờ TBN cội với giờ TBN Khu Vực Latin đề nghị sẽ có không ít phiên âm, phần sau sẽ tiến hành lọc lại nhằm người học dễ ghi nhớ. Phần này chỉ chuyên về những vần âm.


TTChữ TênPhiên âm quốc tếTương ứng tiếng Việt, giờ Anh
1A aA/a/A giờ Việt
2B bBe/b/, /β/B giờ Việt, v môi-môi
3C cCe/ k /, / s /, /θ/C, x hoặc th giờ Việt
4D dDe/d/, /ð/D, th giờ Anh (the)
5E eE/e/Ê tiếng Việt
6F fEfe/f/Ph giờ đồng hồ Việt
7G gGe/g/, /ɣ/, /x/G giờ đồng hồ Anh, g, kh tiếng Việt
8H hHacheÂm câm
9I iI/i/I
10J jJota/x/, /h/Kh , h tiếng Việt
11K kKa/k/C giờ đồng hồ Việt
12L lEle/l/L giờ đồng hồ Việt
13M mEme/m/M giờ Việt
14N nEne/n/N giờ Việt
15Ñ ñEñe/ɲ/Nh giờ Việt
16O oO/o/, /w/Ô, U- tiếng Việt
17Phường pPe/p/P.. tiếng Việt
18Q qCu/k/C giờ Việt
19R rErre/r/R giờ đồng hồ Việt
20S sEse/s/X giờ Việt
21T tTe/t/T giờ đồng hồ Việt
22U uU/u/, /w/U giờ Việt
23V vUve/b/, /β/Nhỏng chữ B sinh hoạt mẫu 2
24W wUve sầu doble/w/U- giờ Việt
25X xEquis/s/,/x/,/ks/-X-, kh, -cx- tiếng Việt
26Y yI griega/ʝ/D giờ đồng hồ Việt miền nam
27Z zZeta/s/, /θ/X, th giờ Việt
28CHChimera/tʃ/Ch giờ Anh
29LLElle/ʎ/, /ʝ/Nlỗi chữ Y ở chiếc 26
30GU/ɣ/G tiếng Việt
31QU/k/C giờ Việt
32RRErre doble/ɻ /R rung lưỡi