BẢNG ĐỊNH MỨC NGUYÊN VẬT LIỆU

Để đem đến được vật phẩm A bán ra nơi buôn bán tiêu thụ vào và ngoài nmong cần có những công đoạn đem lại đúng theo quy trình. Với kế toán để tính được giá thành của một Sản phẩm cần tuân thủ theo trình tự quy trình làm cụ thể vào đó bmong xây dựng định nút nguyên liệu là rất quan lại trọng.

*

xaydungnhanghean.com xin phân tách sẽ mẫu định mức nguyên vật liệu để các quý khách hàng làm kế toán tham khảo.

Tiêu Đề dòng: Là quy định mang lại các mã thành phẩm

Tiêu đề cột: Là quy định cho các mã vật tư


NỘI DUNG CHÍNH


1. Ví dụ về cách xây dựng định nấc ngulặng trang bị liệu

Phần định mức này khách hàng buộc phải hỏi bộ phận kỹ thuật mới chính xác

Để đem đến ra 1 phẩm vật có Mã : ADMIN01 cần cụ thể các mã vật tư sau

+ 900 mét chỉ M900

+ 14 chiếc cúc đính

+ 02 đệm vai

+ 01 Mex vải

+ 01 Mex giấy

+ 01 Nhãn Hiệu

+ 1,8 mét vải dạ

+1,8 Mét vải lót pin trắng

2. Mẫu định mức nguyên vật liệu xây dựng tmê man khảo

BẢNG TÍNH ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT NĂM 2013
STTMã VTTên NVLĐVTMã Sản phẩm
ADMIN01ADMIN02AOSMNU01AOVESTN01AOVESTN02AOVESTNU01JUYPNU01QUAN01QUAN02QUANNU01
1234567891011121314
1BANGCAPBăng cạpMét       1.001.001.00
2CHI01Chỉ M900Mét900.00800.00600.00800.001,000.00700.00700.00700.00700.00650.00
3CUC01CúcCái14.0014.006.0014.0014.0014.002.002.002.002.00
4DEMVAI01Đệm vai S10 color trắngCái  2.00 2.002.00    
5DEMVAI02Đệm vai S11 màu trắngCái2.002.00 2.00      
6KATE01Ka tê 3436 kẻ hoa MNK 1.55AMét      0.900.80 0.65
7KATE02Ka cơ chéo cánh hoaMét        0.80 
8KHOA01Khóa dùng cho quần thườngCái      1.001.001.00 
9KHOA02Khóa sử dụng cho quần CPLETCái         1.00
10MEX01Mex giấyMét1.001.000.801.201.201.000.50   
11MEX02Mex vảiMét1.001.000.801.001.000.80 1.001.001.00
12NHANHIEUNhãn hiệuCái1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00
13VDA01Vải da nhiều loại mỏngMét1.80  0.200.200.20    
14VDA02Vải da một số loại dàyMét 1.10        
15VLOT01Vải lót pin trắngMét1.801.80 1.50 1.30    
16VLOT02Vải lót pin đenMét      0.900.700.700.70
17VTSY01Vải tuýt suy giá 250Mét    1.801.701.00 1.201.20
18VTSY02Vải tuýt suy giá chỉ 300Mét   1.80   1.20  
19VAITHO01Vải thô loại 1Mét  1.20