Sở Xây dựng TPHCM công bố giá VLXD chính thức một số vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn TPHCM làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo/sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại TPHCM.

Giá Vật liệu xây dựng tại TPHCM năm 2020

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng TPHCM năm 2020.

# Nội dung Địa bàn Năm Quý Tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *