BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 2016

Ẩn tra cứu kiếm Tên, số văn uống bạn dạng Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Thời điểm --Vui lòng chọn-- Quý I năm ngoái Quý II 2015 Quý III 2015 Quý IV 2015 Quý I- 2016 Quý II- năm 2016 Quý III-năm nhâm thìn Quý IV-năm nhâm thìn Quý I- 2017 Quý II- 2017 Quý III-2017 Quý IV-2017 Quý I-2018 Quý II - 2018 Quý III - 2018 Quý IV - 2018 Quý I năm 2019 Quý II năm 2019 Quý III năm 2019 Quý IV năm 2019 Quý I năm 2020 Quý II năm 2020 Quý III năm 2020 Quý IV năm 2020 Quý I năm 2021 Quý II năm 2021 Quý III năm 2021 Quý IV năm 2021 Loại vật tư --Vui lòng chọn-- Vật liệu xây cất Vật tư năng lượng điện Vật tư nước Tìm tìm
STT Số văn uống bản Cơ quan lại ban hành Tên công bố Thời điểm Loại vật liệu Tải về
1 5543/xaydungnhanghean.com-QLXD Ssinh sống Xây dựng Công tía giá chỉ vật liệu vào nghành xây dừng quý II/2021 (điều chỉnh) Quý II năm 2021 Vật liệu tạo Tải về
2 5343 Snghỉ ngơi Xây dựng Công bố giá vật bốn năng lượng điện quý II năm 2021 Quý II năm 2021 Vật tư điện Tải về
3 5343 Ssống Xây dựng Công tía giá chỉ đồ tứ nước quý II năm 2021 Quý II năm 2021 Vật tư nước Tải về
4 5343 Sngơi nghỉ Xây dựng Công tía giá chỉ VLXD quý II năm 2021 Quý II năm 2021 Vật liệu thành lập Tải về
5 2537 Ssinh sống Xây dựng Công bố giá đồ tứ nước quý I năm 2021 Quý I năm 2021 Vật tư nước Tải về
6 2537 Snghỉ ngơi Xây dựng Công cha giá bán đồ dùng bốn điện quý I năm 2021 Quý I năm 2021 Vật tứ năng lượng điện Tải về
7 2537 Snghỉ ngơi Xây dựng Công ba giá VLXD quý năm 2021 Quý I năm 2021 Vật liệu phát hành Tải về
8 2537 Sngơi nghỉ Xây dựng Công cha giá chỉ vật tư vào lĩnh vực sản xuất tại TP Đà Nẵng quý I/2021 Quý I năm 2021 Vật liệu thành lập Tải về
9 365 Snghỉ ngơi Xây dựng Công cha giá trang bị tứ nước quý IV năm 2020 Quý IV năm 20trăng tròn Vật tư nước Tải về
10 365 Sở Xây dựng Công bố giá đồ vật tứ năng lượng điện quý IV năm 20trăng tròn Quý IV năm 2020 Vật tứ năng lượng điện Tải về
11 365 Slàm việc Xây dựng Công cha giá bán VLXD quý IV năm 20đôi mươi Quý IV năm 20trăng tròn Vật liệu kiến thiết Tải về
12 365 Slàm việc Xây dựng Công cha giá bán vật liệu vào nghành nghề dịch vụ xây đắp tại TP TPhường.

Bạn đang xem: Báo giá vật liệu xây dựng đà nẵng 2016

Đà Nẵng quý IV/20trăng tròn
Quý IV năm 20trăng tròn Vật liệu gây ra Tải về
13 7416 Snghỉ ngơi Xây dựng Công tía giá vật tứ nước quý III năm 20trăng tròn Quý III năm 20đôi mươi Vật tư nước Tải về
14 7416 Sở Xây dựng Công bố giá bán vật bốn năng lượng điện quý III năm 20trăng tròn Quý III năm 2020 Vật bốn điện Tải về
15 7416 Snghỉ ngơi Xây dựng Công cha giá VLXD quý III năm 20trăng tròn Quý III năm 20trăng tròn Vật liệu thiết kế Tải về
16 7416 Ssinh hoạt Xây dựng Công ba giá bán vật tư trong nghành nghề dịch vụ phát hành tại TP. Đà Nẵng quý III/20đôi mươi Quý III năm 2020 Vật liệu xây dựng Tải về
17 5032 Sngơi nghỉ Xây dựng Công ba giá chỉ vật tư nước quý II năm 2020 Quý II năm 20trăng tròn Vật tứ nước Tải về
18 5032 Ssinh hoạt Xây dựng Công bố giá vật dụng tư năng lượng điện quý II năm 20trăng tròn Quý II năm 2020 Vật bốn năng lượng điện Tải về
19 5032 Ssinh sống Xây dựng Công tía giá bán VLXD quý II năm 2020 Quý II năm 20đôi mươi Vật liệu xuất bản Tải về
đôi mươi 5032 Ssinh hoạt Xây dựng Công ba giá vật tư vào nghành xây cất trên TP Đà Nẵng quý II/2020 Quý II năm 2020 Vật liệu tạo Tải về
21 2681 Ssinh hoạt Xây dựng Công tía giá VLXD quý I năm 2020 Quý I năm 20trăng tròn Vật liệu sản xuất Tải về
22 2681 Ssinh hoạt Xây dựng Công cha giá chỉ Vật tư năng lượng điện quý I năm 20đôi mươi Quý I năm 20trăng tròn Vật tư năng lượng điện Tải về
23 2681 Snghỉ ngơi Xây dựng Công tía giá bán Vật tứ nước quý I năm 2020 Quý I năm 20đôi mươi Vật liệu sản xuất Tải về
24 2681 Sở Xây dựng Công tía giá vật tư trong nghành thành lập tại TPhường.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Riêng Tại Tp Hcm Giá Tốt, Vị Trí Đẹp, Mua Bán Nhà Đất Tphcm Giá Tốt, Vị Trí Đẹp

Đà Nẵng quý I/2020
Quý I năm 20trăng tròn Vật liệu thành lập Tải về
25 538 Ssống Xây dựng Công bố giá chỉ VLXD quý IV năm 2019 Quý IV năm 2019 Vật liệu tạo ra Tải về
26 538 Ssinh sống Xây dựng Công ba giá chỉ Vật bốn điện quý IV năm 2019 Quý IV năm 2019 Vật tứ năng lượng điện Tải về
27 538 Slàm việc Xây dựng Công bố giá chỉ Vật bốn nước quý IV 2019 Quý IV năm 2019 Vật tứ nước Tải về
28 538 Ssinh hoạt Xây dựng Công tía giá bán vật liệu vào lĩnh vực thiết kế trên TPhường. ĐN quý IV năm 2019 Quý IV năm 2019 Vật liệu tạo Tải về
29 8725 Ssống Xây dựng Công tía giá bán Vật tư nước quý III 2019 Quý III năm 2019 Vật tư nước Tải về
30 8725 Ssống Xây dựng Công ba giá Vật bốn điện quý III năm 2019 Quý III năm 2019 Vật tư điện Tải về
31 8725 Sở Xây dựng Công cha giá VLXD quý III năm 2019 Quý III năm 2019 Vật liệu tạo Tải về
32 8725 Sở Xây dựng Công cha giá bán vật liệu trong nghành desgin tại TP.. ĐN quý III năm 2019 Quý III năm 2019 Vật liệu kiến thiết Tải về
33 5534 Ssống Xây dựng Công tía giá VLXD quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Vật liệu desgin Tải về
34 5534 Sở Xây dựng Công tía giá chỉ VT điện quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Vật tứ năng lượng điện Tải về
35 5534 Snghỉ ngơi Xây dựng Công cha giá VT nước quý II năm 2019 Quý II năm 2019 Vật tư nước Tải về
36 2661 Ssinh sống Xây dựng Công cha giá bán VLXD quý I năm 2019 Quý I năm 2019 Vật liệu kiến tạo Tải về
37 2661 Sngơi nghỉ Xây dựng Công ba giá bán VT năng lượng điện quý I năm 2019 Quý I năm 2019 Vật tư điện Tải về
38 2661 Sngơi nghỉ Xây dựng Công ba giá chỉ VT nước quý I năm 2019 Quý I năm 2019 Vật bốn nước Tải về
39 385 Snghỉ ngơi Xây dựng Công bố giá VTN Quý IV 2018 Quý IV - 2018 Vật tư nước Tải về
40 385 Ssinh hoạt Xây dựng Công tía giá bán VTĐ Quý IV 2018 Quý IV - 2018 Vật tứ điện Tải về
41 385 Ssống Xây dựng Công tía giá VLXD Qúy IV 2018 Quý IV - 2018 Vật liệu phát hành Tải về
42 9470 Ssống Xây dựng Công ba giá bán VT nước Quý III - 2018 Vật tứ nước Tải về
43 9470 Snghỉ ngơi Xây dựng Công cha giá bán VT Điện Quý III - 2018 Vật bốn điện Tải về
44 9470 Slàm việc Xây dựng Công tía giá bán VLXD Quý III - 2018 Vật liệu xây đắp Tải về
45 6403 Sngơi nghỉ Xây dựng Công cha giá chỉ VT Nước Quý II - 2018 Vật bốn nước Tải về
46 6403 Slàm việc Xây dựng Công ba giá VT Điện Quý II - 2018 Vật tư năng lượng điện Tải về
47 6403 Ssinh hoạt Xây dựng Công ba giá bán VLXD Quý II - 2018 Vật liệu kiến thiết Tải về
48 3247 Sở Xây dựng Công ba giá VT Nước Quý I-2018 Vật tư nước Tải về
49 3247 Slàm việc Xây dựng Công cha giá bán VT Điện Quý I-2018 Vật bốn điện Tải về
50 3247 Snghỉ ngơi Xây dựng Công tía giá chỉ VLXD Quý I-2018 Vật liệu phát hành Tải về
51 616 Snghỉ ngơi Xây dựng Công tía giá bán VT Nước Quý IV-2017 Vật tư nước Tải về
52 616 Sngơi nghỉ Xây dựng Công tía giá chỉ VT Điện Quý IV-2017 Vật tứ điện Tải về
53 616 Ssống Xây dựng Công cha giá chỉ VLXD Quý IV-2017 Vật liệu xây cất Tải về
54 11159 Slàm việc Xây dựng Công cha giá bán VT Nước Quý III-2017 Vật tư nước Tải về
55 11159 Ssinh hoạt Xây dựng Công cha giá VT Điện Quý III-2017 Vật tứ điện Tải về
56 11159 Ssinh hoạt Xây dựng Công bố giá bán VLXD Quý III-2017 Vật liệu thi công Tải về
57 6334 Ssinh sống Xây dựng Công tía giá VT Nước Quý II- 2017 Vật tư nước Tải về
58 6334 Ssinh sống Xây dựng Công tía giá chỉ VT Điện Quý II- 2017 Vật tư điện Tải về
59 6334 Ssinh sống Xây dựng Công cha giá bán VLXD Quý II- 2017 Vật liệu tạo ra Tải về
60 3151 Sngơi nghỉ Xây dựng Công tía giá bán VT Nước Quý I- 2017 Vật tư nước Tải về
61 3151 Sngơi nghỉ Xây dựng Công ba giá VT Điện Quý I- 2017 Vật tư điện Tải về
62 3151 Ssinh hoạt Xây dựng Công bố giá VLXD Quý I- 2017 Vật liệu kiến tạo Tải về
63 703 Ssinh sống Xây dựng Công ba giá VT Nước Quý IV-năm nhâm thìn Vật tứ nước Tải về
64 703 Sngơi nghỉ Xây dựng Công ba giá VT Điện Quý IV-năm nhâm thìn Vật tư điện Tải về
65 703 Sở Xây dựng Công ba giá chỉ VLXD Quý IV-năm 2016 Vật liệu chế tạo Tải về
66 10517 Sở Xây dựng Công ba giá bán VT Nước Quý III-năm nhâm thìn Vật bốn nước Tải về
67 10517 Slàm việc Xây dựng Công ba giá VT Điện Quý III-2016 Vật bốn điện Tải về
68 10517 Sngơi nghỉ Xây dựng Công bố giá bán VLXD Quý III-2016 Vật liệu xây đắp Tải về
69 5813 Ssinh hoạt Xây dựng Công bố giá bán VT Nước Quý II- năm 2016 Vật bốn nước Tải về
70 5813 Sngơi nghỉ Xây dựng Công tía giá chỉ VT Điện Quý II- năm nhâm thìn Vật tư năng lượng điện Tải về
71 5813 Ssống Xây dựng Công cha giá VLXD Quý II- năm 2016 Vật liệu xuất bản Tải về
72 2847 Snghỉ ngơi Xây dựng Thành Phố Đà Nẵng Công tía giá chỉ VT Nước Quý I- 2016 Vật bốn nước Tải về
73 2847 Sở Xây dựng Công ba giá chỉ VT Điện Quý I- năm nhâm thìn Vật tư năng lượng điện Tải về
74 2847 Sở Xây dựng Công ba giá bán VLXD Quý I- 2016 Vật liệu gây ra Tải về
75 589 Sở Xây dựng Công ba giá VT Nước Quý IV năm ngoái Vật bốn nước Tải về