Giới thiệu Quá trình phát triển Các Chi cục trực thuộc Chính sách XNK Tư vấn thủ tục Thủ tục hải quan Chính sách XNK Chính sách thuế Loại khác Thủ tục hải quan Hướng dẫn khác Thuế hải quan Văn bản thuế hải quan Biểu thuế Hải quan Xử phạt VPHC Đối tác HQ-DN Góp ý

*

*

Câu hỏi: 17920: Doanh nghiệp tôi làm khung in lụa sản xuất màn hình mạch điện tử tôi xin hỏi cách tính định mức và tỷ lệ hao hụt của nguyên liệu theo Mẫu 23/ĐKĐM-SXXK/2013 nguyên liệu vải lụa : 1.07 m làm được1 khung in keo 97g làm được 1 khung

gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, gồm:

a) Định mức sử dụng nguyên liệu là lượng nguyên liệu cần thiết, thực tế sử dụng để sản xuất một đơn vị sản phẩm;

b) Định mức vật tư tiêu hao là lượng vật tư tiêu hao thực tế để sản xuất một đơn vị sản phẩm;

c) Tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư là lượng nguyên liệu hoặc vật tư thực tế hao hụt bao gồm hao hụt tự nhiên, hao hụt do tạo thành phế liệu, phế phẩm tính theo tỷ lệ % so với định mức thực tế sản xuất hoặc so với định mức sử dụng nguyên liệu hoặc định mức vật tư tiêu hao. Trường hợp lượng phế liệu, phế phẩm đã tính vào định mức sử dụng hoặc định mức vật tư tiêu hao thì không tính vào tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư.

Đang xem: Cách tính tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu

Định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc có yêu cầu giải trình cách tính định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, vật tư.

…3. Trước khi thực hiện sản xuất, tổ chức, cá nhân phải xây dựng định mức sử dụng và tỷ lệ hao hụt dự kiến đối với từng mã sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi thì phải xây dựng lại định mức thực tế, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức.

Xem thêm: Định Khoản Xuất Kho Nguyên Vật Liệu, Vật Liệu, Cách Hạch Toán Tài Khoản 152

4. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt và sử dụng định mức vào đúng mục đích gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, theo quy định trên, việc xây dựng định mức, tỷ lệ hao hụt hàng xuất khẩu là trách nhiệm của doanh nghiệp dựa trên cơ sở quy trình hàng sản xuất hóa thực tế tại doanh nghiệp. Công ty có thể tham khảo quy định trên về vật tư tiêu hao để xác định định mức và hao hụt các mặt hàng khung in lụa.

Xem thêm: Nhà Bán Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 Giá Rẻ, Bot Protection

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *