Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ XÂY DỰNG------------Số: 12935/SXD-KTXDVề việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------Thà" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ XÂY DỰNG------------Số: 12935/SXD-KTXDVề việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------Thà" />

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG NĂM 2018 TPHCM

Thuộc tính Nội dung VB nơi bắt đầu Liên quan lại Hiệu lực Lược trang bị Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản xaydungnhanghean.com cùng ĐK sử dụng Phần mượt tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Chỉ số giá xây dựng năm 2018 tphcm

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ XÂY DỰNG

------------

Số: 12935/SXD-KTXD

Về vấn đề kiểm soát và điều chỉnh, quy đổi về thời khắc tính tân oán so với Bảng giá cả nhà đất nghỉ ngơi, dự án công trình, đồ gia dụng bản vẽ xây dựng xây dựng mới bên trên địa bàn tỉnh thành Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc

--------------------

Thành phố TP HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

- Sngơi nghỉ Tài nguyên ổn cùng Môi trường;

- Sở Tài chính;

- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ủy ban quần chúng 24 quận - huyện;

- Các Tổng shop trực thuộc thị trấn.

Thực hiện tại chủ kiến chỉ huy của Ủy ban quần chúng. # tỉnh thành tại Công vnạp năng lượng số 4187/UBND-ĐT ngày 10 tháng 10 năm 2019 về kiểm soát và điều chỉnh, quy thay đổi về thời khắc tính tân oán so với Bảng giá nhà đất sinh hoạt, dự án công trình, vật bản vẽ xây dựng xây mới phần thi công công trình xây dựng bên trên địa bàn thị thành TP HCM, theo đó: “Giao Sở Xây dựng hướng dẫn ví dụ để các ban ngành, đơn vị tương quan thực hiện theo phương pháp và lãnh đạo của Ủy ban quần chúng. # Thành phố”.

Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30 mon 8 năm 2019 của Ủy ban quần chúng đô thị Ban hành Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng, đồ bản vẽ xây dựng xây dựng mới trên địa phận tỉnh thành Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định 1291/QĐ-BXD ngày 12 mon 10 năm 2018 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn chi tiêu xuất bản dự án công trình và giá chỉ gây ra tổng hợp bộ phận kết cấu dự án công trình năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-SXD-KTXD ngày 05 mon 0hai năm 2018 của Ssống Xây dựng về vấn đề công bố Chỉ số giá chỉ thành lập những Tháng (từ tháng 10 đến mon 12), Quý IV năm 2017 cùng cả năm 2017 trên địa phận thị trấn TP HCM.

Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số 12/QĐ-SXD-KTXD ngày 09 mon 0một năm 2019 của Ssinh sống Xây dựng về vấn đề công bố Chỉ số giá chỉ xây đắp các Tháng (từ thời điểm tháng 10 mang lại tháng 12), Quý IV năm 2018 với cả năm 2018 bên trên địa phận tỉnh thành TP HCM.

Ssinh sống Xây dựng khuyên bảo thực hiện việc tính toán thù, quy đổi giá nhà sinh sống, công trình, trang bị kiến trúc xây mới phần kiến tạo dự án công trình bên trên địa bàn đô thị Sài Gòn đã làm được Ủy ban quần chúng. # thị thành ban hành tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2019 ra giá nhà ở, công trình xây dựng, đồ vật kiến


trúc xây mới phần thành lập công trình trên địa phận đô thị Hồ Chí Minh trên thời điểm tính tân oán nlỗi sau:

1. Công thức tính toán

Giá nhà ở, dự án công trình, thứ bản vẽ xây dựng xây dựng

bắt đầu phần sản xuất công trình năm n+1

=

Giá nhà ở, công trình, đồ gia dụng kiến trúc xây mới phần thi công dự án công trình năm n

x

Chỉ số giá sản xuất công trình xây dựng năm n đối với năm n-1 bởi Thành phố công bố

Trong đó:

- Giá nhà tại, công trình, vật phong cách thiết kế xây mới phần tạo ra dự án công trình ban hành tất nhiên Quyết định số 22/2019/QĐ-UB của Ủy ban quần chúng Thành phố tất cả 2 phần:

+ Bảng Giá nhà tại, dự án công trình, thiết bị phong cách thiết kế xây mới phần desgin công trình phát hành dĩ nhiên Quyết định số 22/2019/QĐ-UB (tính theo mặt phẳng giá năm 2017).

+ Giá nhà ở, công trình, trang bị bản vẽ xây dựng xây mới phần gây ra công trình không có trong Bảng giá cả nhà đất sinh hoạt, công trình, trang bị bản vẽ xây dựng xây mới phần desgin dự án công trình ban hành hẳn nhiên Quyết định số 22/2019/QĐ-UB thì áp dụng theo giá nhà đất ngơi nghỉ, dự án công trình, đồ gia dụng phong cách xây dựng xây mới phần thiết kế dự án công trình được tính trường đoản cú Suất vốn đầu tư chi tiêu kiến thiết công trình xây dựng vày Bộ Xây dựng ra mắt năm sớm nhất.

Lúc này, suất vốn chi tiêu tạo công trình xây dựng cùng giá bán xây dựng tổng phù hợp thành phần kết cấu công trình xây dựng năm 2017, ban hành theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12 mon 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm 3 cột: Cột (0) “Suất vốn đầu tư”, Cột 1 “túi tiền xây dựng”, Cột 2 “giá thành thiết bị”.

Giá nhà tại, công trình, đồ vật kiến trúc xây dựng mới phần thành lập công trình = Suất vốn đầu tư chi tiêu (cột 0) trừ (-) ngân sách thiết bị (cột 2).

- Chỉ số giá chỉ xuất bản công trình xây dựng năm 2017 so với năm năm 2016 với Chỉ số giá xây đắp công trình năm 2018 đối với năm 2017 trên địa bàn thành phố TP HCM theo Phú lục 1.

- lấy ví dụ như tính toán: Theo Phụ lục 2.

2. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các gia sản nhà ở, dự án công trình, đồ gia dụng phong cách thiết kế đã hoàn tất việc tính giá (đã ban hành Quyết định về bán nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước, thông tin nộp lệ mức giá trước bạ công ty, đất...) theo Bảng giá nhà đất ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc xây dựng mới phần xây cất công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thành Sài Gòn được Ủy ban nhân dân thành thị ban hành theo Quyết định số 22/2019/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 30 mon 8 năm 2019 trước ngày 10 tháng 10 năm 2019 (ngày Ủy ban quần chúng Thành phố ban hành Công văn số 4187/UBND-ĐT về điều chỉnh, quy thay đổi về thời khắc tính tân oán so với Bảng giá nhà sinh hoạt, công trình xây dựng, đồ vật phong cách xây dựng xây dựng mới phần xây cất dự án công trình bên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) thì ko kiểm soát và điều chỉnh tính toán lại theo văn bản Công văn lí giải này./.

Nơi nhận:

- Nlỗi bên trên (đính kèm CV4187/UBND-ĐT);

- Bộ Xây dựng (nhằm báo cáo);

- UBND TPhường (nhằm báo cáo);

- Các PGiám đốc Slàm việc (để biết);

- Lưu: Các phòng, đơn vị trực nằm trong Ssinh hoạt.

LHH

GIÁM ĐỐC

Lê Hòa Bình


Phụ lục 1

Chỉ số giá thành lập công trình xây dựng năm 2017 so với năm năm nhâm thìn và Chỉ số giá chỉ thi công công trình năm 2018 đối với năm 2017 trên địa phận thị trấn Hồ Chí Minh

STT

Loại công trình

Chỉ số giá thành lập công trình

Năm 2017 so

với năm 2016

(%)

Năm 2018 so

với năm 2017

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

I

CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

1

Công trình nhà tại, bao gồm những loại công trình:

a) STT từ là một mang đến 5, tự 23 cho 33 của Bảng giá phát hành theo QĐ 22/2019/QĐ-UBND;

b) Bảng 1 suất vốn đầu tư desgin công trình xây dựng ban hành theo QĐ số 1291/QĐ- BXD; ...

102,11

101,77

2

Công trình giáo dục, bao hàm các một số loại công trình:

a) STT tự 12 mang lại 14 của Bảng giá chỉ ban hành theo QĐ 22/2019/QĐ-UBND;

b) Bảng 2, 3, 4 suất vốn đầu tư thi công dự án công trình phát hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD; ...

2.1

Công trình trường mầm non

102,64

102,12

2.2

Công trình ngôi trường tiểu học

103,85

101,91

2.3

Công trình ngôi trường trung học tập cơ sở

104,62

101,92

2.4

Công trình trường trung học tập phổ thông

103,04

101,78

2.5

Công trình ngôi trường trung học tập chuyên nghiệp hóa, dạy nghề; cao đẳng, ĐH, học viện và các nhiều loại ngôi trường học tập khác

102,59

101,80

3

Công trình y tế, bao gồm các loại công trình:

a) STT 15 của Bảng giá phát hành theo QĐ 22/2019/QĐ-UBND;

b) Bảng 5, 6 suất vốn đầu tư chi tiêu gây ra công trình xây dựng phát hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD; ...)

3.1

Bệnh viện, cơ sở y tế bệnh

102,92

103,06

3.2

Trung trung ương y tế dự phòng quận, huyện và

các các loại công trình xây dựng y tế khác

103,98

101,98

4

Công trình thể thao, bao hàm những loại công trình:

b)Bảng 7, 8, 9 và 58 suất vốn đầu tư tạo ra công trình phát hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD;...

Xem thêm: May Bán Sỉ Và Cho Thuê Trang Phục Thái Lan Giá Rẻ, Cho Thuê Trang Phục Múa Thái Lan

104,08

102,93

5

Công trình văn hóa, bao hàm những các loại công trình:

a) STT 11 của Bảng giá chỉ ban hành theo QĐ 22/2019/QĐ-UBND;

b) Bảng 10, 11 suất vốn đầu tư chi tiêu sản xuất công trình xây dựng ban hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD;...

103,95

101,99

6

Công trình thương mại, hình thức, bao hàm các loại công trình:

a) STT từ bỏ 6 cho 10 của Bảng giá phát hành theo QĐ 22/2019/QĐ-UBND;

b) Bảng 21, 22 suất vốn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình ban hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD;...

102,37

102,02

7

Trụ snghỉ ngơi cơ sở, văn uống chống thao tác làm việc, bao gồm các một số loại công trình:

b) Bảng 23 suất vốn đầu tư tạo ra công trình ban hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD;...

7.1

Trụ ssinh hoạt Phường, Xã

103,11

101,64

7.2

Trụ ssinh sống phòng ban, vnạp năng lượng phòng thao tác làm việc khác

105,99

102,72

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆPhường.

1

Nhà kho, nhà máy, bao hàm các loại

công trình:

a) STT từ bỏ 16 đến 18 của Bảng giá ban hành theo QĐ 22/2019/QĐ-UBND;

b) Từ Bảng 24 mang đến 34, tự Bảng 45 mang lại 50 suất vốn đầu tư thiết kế công trình ban hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD;...)

103,51

102,64

2

Đường dây, bao hàm các một số loại công trình:

b) Bảng 36 đến 38 suất vốn chi tiêu kiến tạo công trình xây dựng phát hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD;...

104,56

109,75

3

Trạm biến áp, bao gồm những loại công

trình:

b) Bảng 39 mang đến 44 suất vốn đầu tư chi tiêu tạo dự án công trình ban hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD;...)

102,23

104,11

III

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1

Công trình mạng cấp nước, bao hàm các các loại công trình:

a) STT trường đoản cú 20 mang lại 22 của Bảng giá bán ban hành theo QĐ 22/2019/QĐ-UBND;...

106,99

100,93

2

Công trình mạng bay nước

112,12

*

102,84

3

Công trình chiếu sáng

104,73

108,19

IV

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1

Công trình đường bộ, bao gồm các các loại công trình:

a) STT 19 của Bảng giá phát hành theo QĐ 22/2019/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân,...

1.1

Đường nhựa asphan, mặt đường thâm nhập vật liệu bằng nhựa, đường láng nhựa

122,54

106,89

1.2

Đường bê tông xi măng và các nhiều loại đường khác

113,25

104,82

2

Công trình cầu, bao gồm những một số loại công trình:

b) Bảng 55 suất vốn chi tiêu xây cất công trình ban hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD;...

2.1

Cầu quá qua đường

106,12

103,58

2.2

Cầu đơn giản 1 nhịp

105,29

102,93

2.3

Cầu tiếp tục những nhịp

102,92

103,50

3

Công trình hầm

3.1

Hầm đi bộ

105,42

102,26

V

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, bao gồm các các loại công trình:

a) STT 34 của Bảng giá phát hành theo QĐ 22/2019/QĐ-UBND;

b) Bảng 57 suất vốn đầu tư chi tiêu xuất bản dự án công trình phát hành theo QĐ số 1291/QĐ-BXD;...

1

Công trình kênh bê tông xi măng

101,83

101,04

2

Công trình trên kênh, bờ bao các nhiều loại cùng những công trình thủy lợi khác

131,75

101,46


Phụ lục 2: Ví dụ tính toán

Ví dụ 1: Tính giá cả nhà đất căn hộ chung cư cao cấp xây dựng mới (5 tầng + 1 tầng hầm dưới đất áp dụng làm cho khu vực thương thơm mại) phần thi công dự án công trình năm 2019

- Theo Bảng 1 suất vốn chi tiêu kiến tạo công trình xây dựng cùng giá chỉ thi công tổng hợp phần tử kết cấu công trình xây dựng năm 2017, phát hành theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ Xây dựng:

+ Suất vốn đầu tư chi tiêu công trình xây dựng đơn vị căn hộ 5 tầng ko xây đắp tầng hầm như sau: Cột (0) “Suất vốn đầu tư”: 6.370.000 đồng/mét vuông, Cột 1 “Ngân sách chi tiêu xây dựng”: 5.160.000 đồng/ m2, Cột 2 “Ngân sách chi tiêu thiết bị”: 340.000 đồng/mét vuông.

+ Ngân sách xây dựng tầng hầm dưới đất sử dụng làm cho quần thể tmùi hương mại (số tầng hầm là 1) ở phần f mục ghi chụ là 13.840.000 đồng/ m2

- Giá công ty chung cư 5 tầng xây dựng mới phần xây dừng công trình năm 2017

(vị trí từ bỏ tầng trệt dưới tới tầng 5) = Suất vốn chi tiêu (cột 0) trừ (-) ngân sách máy (cột 2) = 6.370.000-340.000 = 6.030.000 đồng/m2

- Giá công ty căn hộ chung cư cao cấp 5 tầng xây dựng mới phần thi công công trình năm 2017 (địa điểm tầng hầm 1) = 13.840.000 đồng/ m2

- Chỉ số giá bán chế tạo công trình xây dựng nhà ở năm 2017 là 102,11% (cột 3 phụ lục 1)

- Chỉ số giá chỉ xây dừng công trình nhà ở năm 2018 là 101,77% (cột 4 phú lục 1)

- Giá công ty chung cư 5 tầng năm 2018 = Giá công ty nhà ở 5 tầng năm 2017 nhân với (x) Chỉ số giá chỉ desgin công trình nhà tại năm 2017 (cột 3 phú lục 1)

- Giá công ty căn hộ 5 tầng năm 2019 = Giá công ty nhà ở 5 tầng năm 2018 nhân cùng với (x) Chỉ số giá kiến tạo công trình xây dựng nhà tại năm 2018 (cột 4 prúc lục 1) = Giá công ty căn hộ 5 tầng năm 2017 nhân cùng với (x) Chỉ số giá bán desgin công trình nhà tại năm 2017 (cột 3 phụ lục 1) nhân cùng với (x) Chỉ số giá thi công công trình xây dựng nhà tại năm 2018 (cột 4 phú lục 1)

- Giá nhà căn hộ chung cư cao cấp 5 tầng xây mới phần xây đắp công trình xây dựng năm 2019 (địa chỉ từ bỏ tầng 1 đến tầng 5) = 6.030.000 đồng/m2 x 102,11% x 101,77% = 6.266.216 đồng/m2

- Giá đơn vị căn hộ chung cư cao cấp 5 tầng xây mới phần kiến tạo công trình xây dựng năm 2017 (vị trí tầng hầm 1) = 13.840.000 đồng/ mét vuông x 102,11% x 101,77% = 14.382.160 đồng/ m2

lấy một ví dụ 2: Tính giá chỉ hotel, các loại tiêu chuẩn chỉnh 1 sao (móng cọc các loại L≤15m) phần sản xuất công trình xây dựng năm 2019

- Theo Bảng giá cả nhà đất sinh hoạt, công trình, vật bản vẽ xây dựng xây dựng mới phần sản xuất công trình xây dựng phát hành cố nhiên Quyết định số 22/2019/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 30 mon 8 năm 2019 của Ủy ban dân chúng đô thị, giá bán khách sạn, loại tiêu chuẩn 1 sao (móng cọc loại L≤15m) phần kiến thiết công trình xây dựng = 5.549.000 đồng/m2.

- Chỉ số giá gây ra dự án công trình khách sạn năm 2017 là 102,37% (cột 3 phú lục 1).

- Chỉ số giá sản xuất công trình xây dựng hotel năm 2018 là 102,02% (cột 4 phú lục 1).

- Giá khách sạn năm 2018 = Giá khách sạn năm 2017 nhân cùng với (x) Chỉ số giá chỉ thành lập công trình xây dựng hotel năm 2017 (cột 3 phụ lục 1).

- Giá khách sạn năm 2019 = Giá hotel năm 2018 nhân với (x) Chỉ số giá chỉ xuất bản công trình hotel năm 2018 (cột 4 phú lục 1) = Giá khách sạn năm 2017 nhân với (x) Chỉ số giá chỉ tạo dự án công trình hotel năm 2017 (cột 3 phụ lục 1) nhân với (x) Chỉ số giá bán thiết kế công trình hotel năm 2018 (cột 4 phú lục 1) = 5.549.000 đồng/mét vuông x 102,37% x 102,02% = 5.795.257 đồng/m2


Xét báo cáo, khuyến nghị của Ssinh sống Xây dựng trên Công văn số 12046/SXD-KTXD ngày 26 mon 9 năm 2019 về điều chỉnh, quy đổi về thời khắc tính toán so với Bảng giá nhà đất sinh hoạt, công trình xây dựng, thiết bị phong cách thiết kế xây dựng mới trên địa phận thành thị Hồ Chí Minh;

Căn uống cứ đọng chủ ý thống độc nhất vô nhị của những Slàm việc, ngành tham gia tại buổi họp ngày 08 mon 10 năm 2019 về giải quyết và xử lý trở ngại, vướng mắc của Snghỉ ngơi Quy hoạch - Kiến trúc, Slàm việc Tài ngulặng với Môi ngôi trường, Sở Xây dựng; Ủy ban quần chúng thị thành bao gồm chủ ý nlỗi sau:

1. Chấp thuận chủ trương tiến hành theo đề xuất của Ssinh sống Xây dựng tại Công vnạp năng lượng số 12046/SXD-KTXD nêu trên về áp dụng chỉ số giá chỉ kiến tạo vì chưng Thành phố công bố hàng năm để quy thay đổi giá cả nhà đất sinh hoạt, công trình, đồ kiến trúc xây mới phần phát hành dự án công trình theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30 mon 8 năm 2019 của Ủy ban quần chúng tỉnh thành phát hành Bảng giá nhà làm việc, dự án công trình, vật dụng kiến trúc xây dựng mới bên trên địa phận thị thành trên thời khắc tính toán. Giá nhà tại, dự án công trình, đồ gia dụng phong cách thiết kế xây mới phần kiến tạo dự án công trình quy đổi được áp dụng từ thời điểm ngày thành phố chào làng Chỉ số giá chỉ phát hành năm kia cho đến thời điểm Thành phố công bố chỉ số giá chỉ desgin năm tiếp theo liền kề.

2. Giao Snghỉ ngơi Xây dựng hướng dẫn rõ ràng để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo phương pháp cùng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị trấn./.