Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Bảo Quân

Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản các bạn sẽ chỉ cần member cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng tương tác với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bảo quân

*

*

*
*
2806

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BẢO QUÂN

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Giới Thiệu Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai, Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI bên trên vốn công ty sở hữu
*

*

Tên Doanh nghiệp: Cửa Hàng chúng tôi CP Báo cáo Đánh giá nước ta (Vietphái mạnh Report JSC)