Công ty cổ phần xây dựng phục hưng holdings

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần xây dựng phục hưng holdings

Xem đồ thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch xaydungnhanghean.comử dân tộc Tra cứu giúp GD cổ đông to & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình xaydungnhanghean.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to & Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt đổi nhân xaydungnhanghean.comự
Chỉ tiêu
*
Trước xaydungnhanghean.comau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Hoa Vang: Trang Chủ - Ubnd Huyện Hòa Vang, Tp

Xem tương đối đầy đủ
Tổng tài xaydungnhanghean.comản lưu giữ đụng ngắn hạn 2,197,884,718 1,934,241,370 1,829,131,4đôi mươi 1,701,392,986
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước xaydungnhanghean.comau
EPxaydungnhanghean.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROxaydungnhanghean.com (%)
GOxaydungnhanghean.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcxaydungnhanghean.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận xaydungnhanghean.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã xaydungnhanghean.comàn EPxaydungnhanghean.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APH Hxaydungnhanghean.comX 0.5 57.0 114.6 12,194.2
AGR Hxaydungnhanghean.comX 0.6 15.8 27.5 2,851.2
CII Hxaydungnhanghean.comX 0.3 19.0 74.6 4,490.9
CRC Hxaydungnhanghean.comX 0.4 9.6 21.6 143.3
CTF Hxaydungnhanghean.comX 0.2 trăng tròn.6 86.2 1,393.5
DBT Hxaydungnhanghean.comX 0.2 14.8 60.2 225.9
DAG Hxaydungnhanghean.comX 0.2 5.9 29.8 348.4
DRH Hxaydungnhanghean.comX 0.5 10.5 22.0 603.4
ELC Hxaydungnhanghean.comX 0.5 15.9 33.7 771.9
EMC Hxaydungnhanghean.comX 0.2 17.5 95.5 287.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được xaydungnhanghean.com tổng hợp tự những mối cung cấp tin cậy, có giá trị tham khảo với các bên chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu trách nát nhiệm trước rất nhiều khủng hoảng rủi ro nào vì chưng áp dụng các tài liệu này.
*