ĐẶC TẢ USE CASE QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Giới thiệu

Lúc này, bài toán sale hotel đã hết sức vẻ vang, tạo ra những daonh thu, chính vì như thế số lượng nhân viên cũng tăng theo, các bước của mỗi nhân viên cũng trở thành vất vả nhiều hơn nữa, việc quản lí lí qui trình hotel bởi phương pháp truyền thống lịch sử mất quá nhiều thời hạn cùng công sức của con người của đều bạn và việc thường xuyên nhầm lẫn, thiếu sót dẫn cho những thiệt hại là điều có thể xẩy ra.

Bạn đang xem: Đặc tả use case quản lý khách sạn

Sự phản hồi lên tiếng mau lẹ, đúng chuẩn đối với người tiêu dùng là vấn đề đặc biệt, cho nên vì vậy Việc lờ đờ cũng nhu không đúng sót trong báo tin cho người tiêu dùng sẽ làm mất uy tín dẫn đến tổn thất doanh thu với Thị Trường hotel.

Hàng hóa với hình thức rất có thể tốn thất nếu không report liền chính vì người thống trị rất cần được chờ đón nhân viên cấp dưới cấp cho dưới thống kê lại cùng report vào vào cuối tuần hoặc cuối tháng…

Nên yêu cầu tin học tập hóa khách sạn là siêu cần thiết.

Đề tài xử lý những kinh nghiệm bao gồm của khách hàng như: xây cất các công dụng phục vụ đòi hỏi nghiệp vụ của hotel. Bên cạnh đó còn có các chức không ngừng mở rộng thêm vì chưng thiết kế viên thi công nhằm chế tạo ra sự dễ dãi cho tất cả những người cần sử dụng. Chưa giải quyết và xử lý chạm độ, tính lương, phân công…

STT

Thuật ngữ

Mô tả

1

stakeholder

Là đông đảo yếu tố ảnh hưởng cho tới ứng dụng.

2

usecase

Là đặc tả những tính năng mà lại người tiêu dùng thúc đẩy cùng với phần mềm

Phát biểu bài xích toán

Các công dụng có trong ứng dụng như:lập hạng mục chống, lập phiếu đặt chống, lập phiếu mướn chống, tra cứu giúp phòng, lập hóa solo thanh toán, báo cáo. Trong khi tất cả những công dụng phụ khác ví như đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, sao lưu giữ với hồi phục dữ liệu, phát âm và xuất dữ liệu cho tới tập tin .

STT

Lớp stakeholder

Mô tả

1

Khách hàng

Ban người có quyền lực cao khách sạn đặt mua ứng dụng làm chủ khách sạn.

2

Người dùng

Tất cả những nhân viên cấp dưới của khách sạn có nhu cầu sử dụng phần mềm.

3

Đội ngũ phân phát triển

Đội ngũ thiết kế viên tạo thành ứng dụng thống trị khách sạn.

4

Hệ thống liên quan

Các hệ thống có tương quan trong Việc sử dụng ứng dụng quản lý khách sạn.

STT

Lớp fan dùng

Mô tả

1

Quản lí

Thao tác bên trên tất cả những chức năng của ứng dụng để theo dõi tổng thể buổi giao lưu của khách sạn

2

Tiếp tân

Thao tác trên tính năng lập phiếu thuê với lập hạng mục phòng.

3

Thu ngân

Thao tác trên công dụng lập hóa đối kháng tkhô giòn toán đến quý khách hàng thuê chống.

4

Kế toán

Thao tác trên tác dụng báo cáo của khạch sạn

Client:

framework 2.5Cpu Pentium III, Ram 128MB, HDD: 50GMicrosoft Office 2003

Sever:

Microsoft Office 2003

Ngôn ngữ VB.NetTrung tâm dữ liệu : Microsoft Access

Yêu cầu phần mềm

Đánh số cùng phân team các yêu thương cầu>

Use Case

*

Đánh mã số những use case>

Tên use case

Ý nghĩa/Ghi chú

1

Đăng Nhập

Người dùng singin nhằm tiến hành lên những chức năng được phnghiền thao tác làm việc.

2

Lập Phòng

Thêm, xóa, sửa đọc tin của ngẫu nhiên phòng nào trong hotel.

3

Tra Cứu

Tìm kiếm các biết tin mong muốn của người tiêu dùng.

4

Lập Phiếu Thuê

Lập phiếu mướn chống đến người tiêu dùng bao gồm quyền được thực hiện phòng.

5

Lập Hóa Đơn

Lập hóa đối kháng thanh hao toán thù chi phí nhưng quý khách buộc phải trả

6

Báo Cáo

Xây dựng các trang báo cáo cơ bạn dạng cho tất cả những người dùng quan sát và theo dõi thực trạng hoạt động của hotel.

7

Tgiỏi Đổi Qui Định

Thêm, xóa, sửa các nguyên tắc do khách sạn đề ra.

Đánh số các tác nhân với use case>

Tác nhân

Mã Use case

1

Tiếp Tân, Thu Ngân, Kế Toán thù, Quản Lý

1

2

Quản Lý

2

3

Tiếp Tân, Thu Ngân, Kế Toán thù, Quản Lý

3

4

Tiếp Tân, Quản Lý

4

5

Thu Ngân, Quản Lý

5

6

Kế Toán, Quản Lý

6

7

Quản Lý

7

<Đặc tả cụ thể các use case>

Use case

Use case ID

1

Tên

Đăng Nhập

Tóm tắt

Cho phxay người dùng đăng nhtràn vào hệ thống

Dòng sự khiếu nại chính

<Trình bày mẫu sự kiện chủ yếu của Use-case, tự khi Use-case ban đầu triển khai đến khi xong chiếc sự khiếu nại chính. Đánh số lắp thêm tự các bước>

Các dòng sự khiếu nại khác

Các những hiểu biết quánh biệt

Trạng thái khối hệ thống Lúc ban đầu Use-case

Trạng thái hệ thống sau khoản thời gian Use-case

Điểm mngơi nghỉ rộng

Thiết kế phần mềm

Kiến trúc phần mềm

Thiết kế đối tượng

*

*

Phòng:

STT

Thuộc tính/ Pmùi hương thức

Mô tả

1

MaPhong

Mã phòng

2

TenPhong

Tên phòng

3

MaLoaiPhong

Mã loại phòng

4

GhiChu

Ghi crúc đa số thông tin về phòng

5

TinhTrang

Tình trạng của phòng

6

ThemPhong()

Thêm phòng bắt đầu mang đến khách sạn

7

SuaPhong()

Sửa báo cáo phòng

8

XoaPhong()

Xóa chống trong khách hàng sạn

9

LayDanhSach()

Lấy danh sách chống trong khách sạn

10

CapNhatTinhTrang()

Cập nhật chứng trạng phòng

11

TimKiem()

Tìm kiếm chống theo khá nhiều tiêu chuẩn.

12

LayDanhSachPhongTuExcel()

Lấy list phòng từ tệp tin Excel

LoaiPhong:

STT

Thuộc tính/ Pmùi hương thức

Mô tả

1

MaLoaiPhong

Mã loại phòng

2

TenLoaiPhong

Tên nhiều loại phòng

3

DonGia

Đơn giá bán nhiều loại phòng

4

ThemLoaiPhong()

Thêm loại phòng

5

SuaLoaiPhong()

Sửa báo cáo một số loại phòng

6

XoaLoaiPhong()

Xóa thông báo một số loại phòng

7

LayDanhSach()

Lấy danh sách loại phòng

8

LayDonGia()

Lấy đối kháng giá theo loại phòng

9

LayTenLoaiPhong()

Lấy tên nhiều loại phòng

10

KiemTraTonTaiLoaiPhong()

Kiểm tra lâu dài của nhiều loại phòng

11

TimKiem()

Tìm kiếm một số loại phòng

HoaDon:

STT

Thuộc tính/ Phương thơm thức

Mô tả

1

MaHoaDon

Mã hóa đơn

2

TenKhachHang

Tên người sử dụng hoặc cơ quan thanh hao toán

3

DiaChiKhachHang

Địa chỉ khách hàng

4

NgayThanhToan

Ngày thanh tân oán hóa đơn

5

TriGia

Tổng tiền tkhô hanh toán

6

ThemHoaDon()

Thêm mới hóa đơn

7

TimKiem()

Tìm kiếm hóa đơn

8

DoanhThuTheoLoaiPhong()

Doanh thu tính bên trên loại phòng

9

DoanhThuTheoNgay()

Doanh thu thu được theo ngày

10

LayMaHoaDonLonNhat()

Lấy mã hóa 1-1 Khủng nhất

ChiTietHoaDon:

STT

Thuộc tính/ Phương thơm thức

Mô tả

1

MaChiTietHoaDon

Mã chi tiết hóa đơn

2

MaHoaDon

Mã hóa đơn

3

MaPhong

Mã phòng

4

SoNgayThue

Số ngày khách thuê phòng

5

DonGia

Đơn giá bán theo các loại phòng

6

ThanhTien

Thành tiền

7

SoNgayThue()

Số ngày khách mướn chống nghỉ ngơi khách hàng sạn

8

TongSoNgayThue()

Tính tổng thể ngày mướn theo thời hạn chọn

9

ThemChiTietHoaDon()

Thêm một phòng vào hóa đơn

10

TimKiem()

Tìm kiếm hóa đối kháng theo nhiều tiêu chí

PhieuThue:

STT

Thuộc tính/ Pmùi hương thức

Mô tả

1

MaPhieuThue

Mã phiếu thuê

2

NgayBatDauThue

Ngày bắt đầu quý khách thuê

3

MaPhong

Mã phòng

4

ThemPhieuThue()

Thêm bắt đầu phiếu thuê

5

CapNhatPhieuThue()

Cập nhật phiếu thuê

6

XoaPhieuThue()

Xóa phiếu thuê

7

LayMaLonNhat()

Lấy mã phiếu thuê mập nhất

8

LayDanhSach()

Lấy danh sách phiếu thuê

9

LayNgayBatDauThue()

Lấy ngày bước đầu thuê

10

TimKiem()

Tìm kiếm phiếu mướn theo nhiều tiêu chí

ChiTietPhieuThue:

STT

Thuộc tính/ Phương thơm thức

Mô tả

1

MaChiTietPhieuThue

Mã chi tiết phiếu thuê

2

TenKhachHang

Tên người tiêu dùng thuê phòng

3

MaLoaiKhachHang

Mã các loại khách hàng hàng

4

CMND

Chứng minch nhân dân

5

DiaChi

Địa chỉ khách hàng hàng

6

MaPhieuThue

Mã phiếu thuê

7

ThemCTPT()

Thêm bắt đầu chi tiết phiếu thuê

8

CapNhatCTPT()

Câp nhật cụ thể phiếu thuê

9

XoaCTPT()

Xóa chi tiết phiếu thuê

10

LaySoLuongKhachTrongPhong()

Lấy con số khách trong một phòng

11

LaySoLuongLoaiKhach()

Lấy một số loại khách trong một phòng

12

LayDanhSach()

Lấy danh sách chi tiết phiếu thuê

13

KiemTraLoaiKhachHang()

Kiểm tra nhiều loại người sử dụng nhằm tkhô giòn toán

14

TimKiem()

Tìm kiếm theo rất nhiều tiêu chí

15

LayDanhSachTheoPhieuThue()

Lấy danh sách theo phiếu thuê

16

LayDanhSachKhachHangTuExcel()

Lấy list người tiêu dùng từ Excel

LoaiKhach:

STT

Thuộc tính/ Phương thơm thức

Mô tả

1

MaLoaiKhach

Mã loại khách

2

TenLoaiKhach

Tên một số loại khách

3

LayDanhSach()

Lấy danh sách

4

LayMaLoaiKhachNuocNgoai()

Lấy mã của các loại khách hàng nước ngoài

5

ThemLoaiKhach()

Thêm new một số loại khách

6

CapNhatLoaiKhach()

Cập nhât ban bố một số loại khách

7

XoaLoaiKhach()

Xóa loại khách

NguoiDung:

STT

Thuộc tính/ Pmùi hương thức

Mô tả

1

MaNguoiDung

Mã fan dùng

2

TenDangNhap

Tên đăng nhập ( tài khoản)

3

MatKhau

Mật khẩu đăng nhập

4

PhanQuyen

Quyền truy vấn vào khối hệ thống làm chủ khách sạn

5

KiemTraTaiKhoan()

Kiểm tra tài khoản cùng mật khẩu để đăng nhập

6

ThemTaiKhoan()

Thêm mới tài khoản

7

LayQuyenTruyCap()

Lấy quyền truy vấn theo tên đăng nhập

8

LayDanhSach()

Lấy list bạn dùng

9

CapNhatTaiKhoan()

Cập nhật lên tiếng tài khoản

10

XoaTaiKhoan()

Xóa tài khoản

11

KiemTraID()

Kiểm tra thương hiệu đăng nhập

ThamSo:

STT

Thuộc tính/ Pmùi hương thức

Mô tả

1

SoLuongKhachToiDa

Số lượng khách buổi tối nhiều trong 1 phòng

2

HeSoKhachNuocNgoai

Hệ số nhiều loại khách nước ngoài

3

PhuThu

Phú thu khách thứ 3 trong một phòng

4

CapNhatThamSo()

Cập nhật ban bố tham số

5

LaySoLuongKhachToiDa()

Lấy con số khách hàng buổi tối đa

6

LayHeSoKhachNuocNgoai()

Lấy thông số nhiều loại khách hàng nước ngoài

7

LayPhuThu()

Lấy prúc thu khách hàng sản phẩm công nghệ 3

Thiết kế dữ liệu

*

Bảng PHONG

Lưu ban bố từng phòng

STT

Tên Trường

Ràng buộc

Mô tả

1

MaPhong

Khóa Chính

Kiểu số thiết bị từ bỏ tự tăng

Mã phòng

2

TenPhong

Chuổi(255)

thương hiệu phòng

3

MaLoaiPhong

Kiểu số nguyên

mã các loại phòng

4

GhiChu

Chuỗi(255)

Ghi số đông công bố về phòng

5

TinhTrang

Chuổi(255)

Tình trạng của phòng

Bảng LOAIPHONG

Lưu công bố của từng nhiều loại chống ứng cùng với từng solo giá

STT

Tên Trường

Ràng buộc

Mô tả

1

MaLoaiPhong

Khóa chính

Kiểu số trang bị từ tự tăng

Mã các loại phòng

2

TenLoaiPhong

Chuỗi(255)

thương hiệu từng một số loại phòng

3

DonGia

Kiểu số nguyên

Đơn giá chỉ của nhiều loại phòng

Bảng PHIEUTHUE

Lưu lên tiếng về chống mướn và ngày ban đầu thuê

STT

Tên Trường

Ràng buộc

Mô tả

1

MaPhieuThue

Khóa chính

Số nguyên trường đoản cú tăng

Mã phiếu thuê

2

NgayBatDauThue

Kiểu ngày

ngày bước đầu thuê

3

MaPhong

Số nguyên

Mã phòng

Bảng LOAIKHACH

Lưu biết tin của các loại khách hàng

STT

Tên Trường

Ràng buộc

Mô tả

1

MaLoaiKhachHang

Khóa chính

Kiểu số tự động hóa tăng

Mã nhiều loại khách hàng

2

TenLoaiKhach

Kiểu chuỗi(255)

tên loại khách hàng hàng

Bảng THAMSO

Lưu mọi mức sử dụng của hotel về prúc thu, thông số, con số khách hàng về tối đa

STT

Tên Trường

Ràng buộc

Mô tả

1

SoLuongKhachToiDa

Kiểu số nguyên

con số khách hàng tối nhiều trong một phòng

2

PhuThu

Kiểu số nguyên

Phú thu khách hàng

3

HeSoKhachNuocNgoai

Kiểu số thực

Hệ số khách nước ngoài

Bảng CHITIETHOADON

Lưu thông báo cụ thể về hóa đối chọi của khách hàng

STT

Tên Trường

Ràng buộc

Mô tả

1

MaChiTiet

Khóa chính

Kiểu số tự tăng

Mã bỏ ra tiết

2

MaHoaDon

Kiểu số nguyên

Mã hóa đơn

3

MaPhong

Kiểu số nguyên

Mã phòng

4

SoNgayThue

Kiểu số nguyên

Số ngày thuê

5

DonGia

Kiểu số nguyên

Đơn giá

6

ThanhTien

Kiểu số nguyên

Thành Tiền

Bảng CHITIETPHIEUTHUE

Lưu đọc tin cụ thể phiếu thuê

STT

Tên Trường

Ràng buộc

Mô tả

1

MaChiTietPhieuThue

Khóa chính

Mã số trường đoản cú tăng

Mã cụ thể phiếu thuê

2

TenKhachHang

Kiểu chuỗi(255)

Tên khách hàng

3

MaLoaiKhachHang

Kiểu số nguyên

Mã các loại khách hàng hàng

4

CMND

Kiểu chuỗi(11)

Chứng minch nhân dân

5

DiaChi

Kiểu chuỗi(255)

Địa chỉ

6

MaPhieuThue

Kiểu số nguyên

Mã phiếu thuê

Bảng HOADON

Hóa đối chọi thanh khô toán thù tiền của bạn lúc trả phòng

STT

Tên Trường

Ràng buộc

Mô tả

1

MaHoaDon

Khóa chính

Mã số từ tăng

Mã hóa đơn

2

TenKhachHang

Kiểu chuỗi(255)

Tên khách hàng hàng

3

DiaChiKhachHang

Kiểu chuỗi(255)

Địa chỉ khách hàng hàng

4

NgayThanhToan

Kiểu ngày

Ngày tkhô giòn toán

5

TriGia

Kiểu số nguyên

Trị giá bán của hóa đơn

Bảng NGUOIDUNG

Bảng này dùng làm phân quyền người dùng được quyền làm việc công dụng nào

STT

Tên Trường

Ràng buộc

Mô tả

1

MaNguoiDung

Khóa chính

Mã số từ bỏ tăng

Mã người dùng

2

TenDangNhap

Kiểu chuỗi(255)

Tên đăng nhập

3

MatKhau

Kiểu chuỗi(255)

Mật khẩu đăng nhập

4

QuyenTruyCap

Kiểu số nguyên

Quyền truy vấn của fan dùng

Thiết kế giao diện

*

STT

Tên Màn Hình

Ý Nghĩa/ Ghi Chú

Màn Hình Chính

Thông tin phòngLập hạng mục phòngLập phiếu mướn phòngTra cứu vớt phòngLập hóa 1-1 thanh toánLập report tháng

1

Màn hình Đăng Ký

Đăng ký kết thông báo thành viên

2

Màn hình Đăng Nhập

Đăng nhtràn vào hệ thống

3

Màn hình Tra Cứu Khách Hàng

Tra cứu giúp lên tiếng người tiêu dùng theo nhiều tiêu chí

4

Màn hình Tra Cứu Hóa Đơn

Tra cứu vớt ban bố hóa đơn theo rất nhiều tiêu chí

5

Màn hình Tra Cứu Phiếu Thuê

Tra cứu ban bố phiếu mướn theo khá nhiều tiêu chí

6

Báo cáo Doanh Thu Tháng

Lập báo cáo doanh thu theo tháng

7

Báo cáo Doanh Thu Năm

Lập report doanh thu theo năm

8

Báo Cáo Mật độ áp dụng phòng theo tháng

Lập report Mật độ sử dụng chống theo tháng

9

Báo Cáo Mật độ thực hiện phòng theo năm

Lập báo cáo Mật độ sử dụng phòng theo năm

10

Báo Cáo Hóa Đơn theo tháng

Lập báo cáo hóa đơn theo tháng

11

Báo Cáo Hóa Đơn theo năm

Lập báo cáo hóa solo theo năm

12

Cập nhật Tình Trạng phòng

Cập nhật tình trạng phòng

13

Cập nhật Phiếu Thuê

Xóa/ Sửa phiếu thuê

14

Cập nhật Khách Hàng

Thêm/Sửa/Xóa khách hàng hàng

15

Cập nhật Tđam mê Số

Ttốt thay đổi công bố tsi số

16

Cập nhật Loại Khách

Thêm/Sửa/Xóa Loại khách hàng

17

Cập nhật Loại Phòng

Thêm/Sửa/Xóa Loại phòng

18

Cập nhật Người Dùng

Tgiỏi đổi mật khẩu/ Xóa/ Phân quyền bạn dùng

19

Xuất Phòng

Xuất công bố phòng/ Export file Excel

20

Đọc Phòng

Đọc thông tin phòng/ Import file Excel

21

Xuất Hóa Đơn

Xuất công bố hóa đơn/ Export file Excel

22

Xuất Phiếu Thuê

Xuất đọc tin phiếu thuê/ Export file Excel

23

Xuất Khách Hàng

Xuất thông tin khách hàng/ Export tệp tin Excel

24

Đọc Khách Hàng

Đọc đọc tin khách hàng/ Import file Excel
4.2.1 Màn hình chính

*

STT

Công cụ

Tên

Kiểu dữ liệu

Chức năng

1

Form

frmManHinhChinh

Hiển thị bối cảnh màn hình hiển thị chính

2

MenuStrip

MenuStrip1

Danh sách các công dụng thiết yếu trong hệ thống

3

ListView

lvrDanhSachPhong

Sử dụng nhằm hiển thị list phòng

4

TabControl

TabControl1

Hiển thị từng biểu mẫu

4a

ItemTabControl

ItemDanhMucPhong

Hiển thị biểu mẫu mã Danh mục phòng

4b

ItemTabControl

ItemPhieuThue

Hiển thị biểu chủng loại Phiếu Thuê

4c

ItemTabControl

ItemTraCuuPhong

Hiển thị biểu mẫu Tra Cứu Phòng

4d

ItemTabControl

ItemHoaDonThanhToan

Hiển thị biểu chủng loại Hóa Đơn Thanh khô Toán

4e

ItemTabControl

ItemBaoCaoThang

Hiển thị biểu chủng loại Báo Cáo Tháng

5

ListView

lvrDanhSach

Hiển thị danh sách chi tiết theo từng biểu mẫu

6

ListView

lvrDanhSach

tin tức cụ thể theo từng cái lvrDanhSach

4.2.2 Danh mục Phòng

*

STT

Công cụ

Tên

Kiểu dữ liệu

Chức năng

1

ListView

lvrDanhSachPhong

Hiển thị list chống theo tình trạng

2

ListView

lvrDanhMucPhong

Hiển thị danh sách Danh Mục Phòng

3

TextBox

txtTenPhong

String

Nhập/Sửa tên phòng

4

Combobox

cbxLoaiPhong

Chọn các loại phòng

5

TextBox

txtDonGia

Numberic

Nhập/Sửa đối chọi giá

6

TextBox

txtGhiChu

Nhập/Sửa Ghi chú

7

Button

btnThem

Cliông xã để thêm một phòng vào danh sách

8

Button

btnSua

Cliông xã để cập nhật ban bố chống vào danh sách

9

Button

btnXoa

Cliông chồng xóa 1 chống ra khỏi danh sách

4.2.3 Phiếu Thuê

*

STT

Công cụ

Tên

Kiểu dữ liệu

Chức năng

1

ListView

lvrDanhSachPhong

Hiển thị list phòng theo tình trạng

2

Combobox

cbxLoaiPhong

Chọn một số loại phòng

3

DatetimePicker

dtpkNgayThue

Datetime

Chọn ngày bắt đầu thuê

4

ListView

lvrDanhSachPhieuThue

Load list Phiếu Thuê

5

TextBox

txtKhachHang

String

Nhập/Sửa Tên Khách Hàng

6

Combobox

cbxLoaiKhach

Chọn loại khách hàng

7

TextBox

txtCMND

String

Nhập/Sửa CMND khách hàng hàng

8

TextBox

txtDiaChi

String

Nhập/Sửa ADD Khách hàng

9

Button

btnThem

Clichồng để thêm 1 phiếu thuê vào danh sách

10

Button

btnSua

Clichồng để cập nhật lên tiếng phiếu thuê vào danh sách

4.2.4 Tra cứu giúp Phòng

*

STT

Công cụ

Tên

Kiểu dữ liệu

Chức năng

1

ListView

lvrDanhSachPhong

Hiển thị danh sách chống theo tình trạng

2

ListView

lvrDanhSachKetQua

Hiển thị danh sách tác dụng phòng

3

CheckBox

chbxPhong

Cheông chồng chọn Phòng

4

Combobox

cbxLoaiPhong

Chọn các loại phòng

5

CheckBox

chbxLoaiPhong

Cheông chồng lựa chọn Loại Phòng

6

Combobox

cbxLoaiKhach

Chọn một số loại khách hàng

7

CheckBox

chbxTinhTrang

Check chọn Tình Trạng

8

TextBox

txtDiaChi

String

Nhập/Sửa Địa Chỉ Khách hàng

9

CheckBox

chbxGia

Cheông chồng chọn Giá

10

Number

giatu

lựa chọn giá từ

11Numbergiadenlựa chọn giá đến
12Buttonbtntimkiemtra cứu vãn thông tin

4.2.5 Báo cáo thánng

*

STT

Công cụ

Tên

Kiểu dữ liệu

Chức năng

1

ListView

lvrDanhSachPhong

Hiển thị danh sách phòng theo tình trạng

2

Combobox

cbxThang1

Chọn tháng

3

ListView

lvrDoanhThuPhong

Hiển thị danh sách Phòng theo doanh thu

4

Combobox

cbxThang2

Chọn tháng

5

ListView

lvrNgayThuePhong

Hiển thị danh sách Phòng theo số ngày thuê

5.1.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Xây Dựng Địa Ốc Đất Nguồn, Giới Thiệu Đất Nguồn

Danh sách những Test case:

STT

TênTest case

Đối tượng Test

Ý nghĩa/Ghichú

1

Đăng nhập

Lập trình viên

Kiểm tra tất cả đăng nhtràn vào hệ thống được xuất xắc không

2

Tra cứu phòng

Lập trình viên

Kiểm tra gồm ra list phòng suôn sẻ không

3

Thêm phòng

Lập trình viên

Kiểm tra gồm thêm chống thành công không

4

Xóa phòng

Lập trình viên

Kiểm tra có xóa chống thành công không

5

Sửa phòng

Lập trình viên

Kiểm tra bao gồm sửa phòng thành công xuất sắc không

6

Lập phiếu thuê

Lập trình viên

Kiểm tra bao gồm lập phiếu mướn thành công xuất sắc không

7

Lập hóa đơn

Lập trình viên

Kiểm tra lập hóa 1-1 thành công không

8

Báo cáo

Lập trình viên

Kiểm tra tất cả report theo mon, năm được không

9

Ttốt thay đổi qui định

Lập trình viên

Kiểm tra bao gồm đổi khác phương pháp được không

10

Tra cứu vớt khách hàng

Lập trình viên

Kiểm tra có tra cứu tìm đúng quý khách mong ước không

11

Tra cứu vớt phiếu thuê

Lập trình viên

Kiếm tra bao gồm ra list phiếu thuê cơ mà ước muốn không

12

Tra cứu giúp hóa đơn

Lập trình viên

Kiểm tra hóa đơn có ra list hóa solo tuy thế ước muốn không

Đặc tả Test case:Test case thêm phòng

Test case

Thêm phòng

Related Use case

Use case Them phong

Context

Người cần sử dụng đăng nhtràn lên khối hệ thống thực hiện chức năng lập phiếu mướn chống vào hotel.

Input Data

Tên chống, nhiều loại chống, 1-1 giá chỉ, ghi chụ.

Expected Output

Xuất ra 1 mẫu vào bảng hạng mục phòng 1 chiếc khớp ứng cùng với tài liệu nhập vào.

Test steps

1.Mnghỉ ngơi lịch trình quản lý hotel.

2.Chọn tab danh mục phòng.

3.Nhập dữ liệu nguồn vào.

4.Chọn nút giữ.

Test case tra cứu khách hàng

Test case

Tra cứu giúp khách hàng hàng

Related Use case

Use case tra cứu vãn khách hàng

Context

Người cần sử dụng đăng nhtràn vào khối hệ thống triển khai công dụng tra cứu người tiêu dùng trong hotel.

Input Data

Tên quý khách, can hệ, CMND, loại quý khách hàng.

Expected Output

Tìm với liệt kê tất cả những quý khách có thông tin giống hệt như đọc tin đề xuất tìm kiếm kiếm.

Test steps

1.Msinh hoạt công tác thống trị hotel.

2.Chọn menu tra cứu.

3.Chọn mục khách hàng.

4.Chọn cùng nhập báo cáo cần tra cứu.

5.Chọn nút ít tra cứu vớt.

Test case cập nhật tsi mê số

Test case

Cập nhật tham số

Related Use case

Use case biến hóa quy định

Context

Người sử dụng đăng nhtràn lên khối hệ thống tiến hành tác dụng cập nhật tđam mê số.

Input Data

Số lượng khách tối nhiều, phụ thu khách thứ 3, hệ số khách nước ngoài.

Expected Output

khi msinh hoạt lại bảng update tđam mê số sẽ cho ra kết quả giống như những thông tin đang nhập.