Đánh văn bản thuê tại nhà 2016

*
Tổng thích hợp vnạp năng lượng bạn dạng luật pháp về lệ tổn phí trước bạ so với đơn vị, đất

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 391/QĐ-BTC

thủ đô hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤCHÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Xét đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Đánh văn bản thuê tại nhà 2016

Công tía đương nhiên Quyết định này 03 (ba) thủtục hành chủ yếu sửa đổi, sửa chữa thay thế vào nghành nghề dịch vụ thuế trực thuộc phạm vi chức năngcai quản của Bộ Tài bao gồm (Phụ lục kèm theo).

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng chống, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,Cục trưởng Cục Tin học tập cùng Thống kê Tài chủ yếu và thủ trưởng những đơn vị chức năng gồm liênquan lại chịu trách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nlỗi Điều 3: - Lãnh đạo Bộ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ CST(P4 (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬAĐỔI, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC THUẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀICHÍNH(Ban hành đương nhiên Quyết định số 391/QĐ-BTC ngày đôi mươi tháng 03 năm 2019của Sở trưởng Bộ Tài chính)

I. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thaythế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL lý lẽ nội dung sửa thay đổi, bổ sung, nạm thế

Lĩnh vực

Cơ quan lại thực hiện

Thủ tục hành bao gồm cấp Chi viên thuế

1

B-BTC- 286853-TT

Thủ tục khai lệ tổn phí trước bạ đối với tài sản là công ty, đất

Lệ tầm giá trước bạ

- Cơ quan lại đón nhận làm hồ sơ về giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục đăng ký, cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất, quyền download công ty cùng tài sản khác nối liền cùng với khu đất theo luật pháp của luật pháp về khu đất đai;

- Chi viên Thuế.

2

B-BTC-286854-TT

Thủ tục knhì lệ phí trước bạ so với tàu thuyền tiến công cá, tàu thuyền vận tải tbỏ nội địa, tàu biển thiếu hụt hồ sơ nơi bắt đầu hoặc đóng mới tại Việt Nam

Lệ tổn phí trước bạ

Chi cục Thuế

3

B-BTC- 286855-TT

Thủ tục khai lệ phí trước bạ so với tài sản không giống ở trong đối tượng người dùng chịu lệ tổn phí trước bạ (trừ công ty, khu đất và tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải đường bộ thủy trong nước, tàu biển khơi thiếu thốn hồ sơ nơi bắt đầu hoặc đóng bắt đầu tại Việt Nam)

Lệ giá tiền trước bạ

Chi viên Thuế

II. Nội dung rõ ràng của từng thủ tục hành chínhsửa đổi, sửa chữa thay thế vào lĩnh vực thuế trực thuộc phạm vi công dụng cai quản của BộTài chính

1. Thủ tục khai lệ tổn phí trước bạ đối với tài sảnlà đơn vị, đất

1.1. Trình trường đoản cú thực hiện:

- Cách 1: Người nộp lệ phí tổn trước bạ lập hồ sơkhai lệ phí tổn trước bạ (có cả các trường hòa hợp nằm trong diện miễn lệ mức giá trước bạtheo quy định) thân tặng ban ngành chào đón hồ sơ về xử lý thủ tục đăng ký,cấp chứng từ chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền mua nhà cùng gia sản khác gắnngay tức khắc với đất theo mức sử dụng của pháp luật về đất đai Khi đăng ký quyền cài đặt,quyền thực hiện tài sản với phòng ban công ty nước gồm thđộ ẩm quyền.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận gửi làm hồ sơ khailệ phí tổn trước bạ sang trọng Chi cục Thuế.

- Bước 3: Chi cục Thuế tiếp nhận:

+ Trường đúng theo hồ sơ được gửi trực tiếp tới Chicục Thuế, công chức thuế mừng đón và đóng góp dấu chào đón hồ sơ, ghi thời giannhận làm hồ sơ, ghi dìm con số tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ vnạp năng lượng thỏng củaChi viên thuế.

+ Trường thích hợp làm hồ sơ được gửi đến Chi viên Thuếqua đường bưu chủ yếu, công chức thuế đóng góp lốt ghi ngày nhấn hồ sơ và ghi vào sổvnạp năng lượng thỏng của Chi viên thuế.

+ Trường vừa lòng làm hồ sơ knhì lệ phí trước bạ điệntử: Hồ sơ knhì lệ tổn phí trước bạ nhà, đất được gửi đến Cơ quan tiền Thuế đáp ứng theobiện pháp về giao dịch năng lượng điện tử.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ khai lệ giá thành trước bạ được nộp trực tiếphoặc gửi vào hệ thống bưu chính cho cơ sở đón nhận làm hồ sơ về giải quyết thủtục ĐK, cấp thủ tục chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền thiết lập công ty cùng tài sảnkhông giống nối sát với khu đất theo phương tiện của pháp luật về đất đai.

- Đối cùng với làm hồ sơ khai lệ phí tổn trước bạ điện tử:Hồ sơ khai lệ tổn phí trước bạ đơn vị, khu đất được gửi cho Cơ quan liêu Thuế đáp ứng nhu cầu theo quyđịnh về giao dịch năng lượng điện tử.

1.3. Thành phần, số lượng hồ nước sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Trường đúng theo làm hồ sơ khai lệ tầm giá trước bạ gửitrực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính:

++ Bản sao hòa hợp lệ sách vở chứng tỏ bên, đấtgồm xuất phát hòa hợp pháp theo chế độ của điều khoản.

++ Bản sao hợp lệ sách vở vừa lòng pháp theo quyđịnh của luật pháp về Việc chuyển giao gia sản cam kết kết thân mặt giao gia tài vàmặt nhấn gia sản.

++ Bản sao hòa hợp lệ giấy tờ chứng tỏ trực thuộc đốitượng được ghi nợ lệ chi phí trước bạ đối với đất cùng nhà nối sát cùng với đất của hộmái ấm gia đình, cá thể thuộc đối tượng được ghi nợ chi phí thực hiện đất theo quy định(nếu như có).

Bản sao thích hợp lệ các sách vở vào làm hồ sơ knhì lệtổn phí trước bạ là bạn dạng sao được cấp từ bỏ sổ cội hoặc bạn dạng sao được xác nhận tự bảnthiết yếu vì ban ngành, tổ chức triển khai tất cả thẩm quyền hoặc bạn dạng sao đã có đối chiếu cùng với bảnbao gồm. Trường hợp tổ chức triển khai, cá thể nộp bản sao bởi vẻ ngoài trực tiếp thìphải xuất trình bản chính nhằm đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 cỗ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ thời điểm Chi viên Thuế dìm đủhồ sơ vừa lòng lệ vì chưng Cơ quan tiền mừng đón hồ sơ đưa quý phái.

Trường phù hợp hồ sơ không phù hợp lệ thì Chi cục Thuếtrả lại làm hồ sơ cho cơ sở chào đón hồ sơ trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc kể từLúc thừa nhận hồ sơ vì chưng Cơ quan liêu đón nhận làm hồ sơ đưa sang trọng.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá thể.

1.6. Cơ quan lại giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan chào đón hồ sơ khai lệ mức giá trước bạtự tổ chức, cá thể là ban ngành mừng đón hồ sơ về giải quyết và xử lý thủ tục đăng ký,cấp thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền cài đặt công ty và gia sản không giống gắnngay tức khắc với đất theo cơ chế của quy định về đất đai.

- Chi viên Thuế triển khai giải pháp xử lý làm hồ sơ knhị lệtầm giá trước bạ bởi vì Cơ quan liêu mừng đón hồ sơ đưa thanh lịch.

1.7. Kết trái thực hiện giấy tờ thủ tục hành chính: Thông báo nộp lệ phítrước bạ.

1.8. Phí, lệ phí: Không tất cả.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

1.10. Yêu cầu, điều kiện tiến hành thủ tục hànhchính:

Trường đúng theo hồ sơ knhị lệ giá thành trước bạ điện tử:thỏa mãn nhu cầu theo quy định về thanh toán giao dịch điện tử vào nghành thuế.

1.11. Căn uống cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

1.12. Mẫu đối chọi, mẫu mã tờ khai: Kèm theo

Mẫu số 01/LPTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠNHÀ, ĐẤT

<01> Kỳ tính thuế: Theotừng lần phát sinh □

<02> Lần đầu □<03>Bổ sung lần máy □

<04> Tên bạn nộp thuế:....................................................................................................

<05> Mã số thuế:..................................................................................................................

<07> Quận/huyện: …………………………. <08> Tỉnh/Thànhphố: ........................................

<12> Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cá nhân được ủyquyền knhì cầm cố theo hiện tượng của pháp luật (giả dụ có):

<13> Mã số thuế:..................................................................................................................

<15> Quận/huyện: …………………… <16> Tỉnh/Thành phố:................................................

<20> Hợp đồng cửa hàng đại lý thuế, số: …………………………………….ngày ................................

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

1. Đất:..................................................................................................................................

1.1. Địa chỉ thửa đất:...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

1.2. Vị trí thửa đất (khía cạnh tiền con đường phố hayngõ, hẻm):

1.3. Mục đích sử dụng đất:.................................................................................................

1.4. Diện tích (m2):..............................................................................................................

1.5. Nguồn gốc bên đất: (khu đất được Nhà nướcgiao, đến thuê; đất dấn đưa nhượng; thừa nhận thừa kế, hoặc thừa nhận Tặng Ngay cho):

a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển nhượng bàn giao QSDĐ:

Địa chỉ người giao QSDĐ:..................................................................................................

b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày……… tháng …… năm …………

1.6. Giá trị đất thực tiễn chuyển giao (ví như có):

2. Nhà:

2.1. Cấp nhà: ……………………………………….. Loại nhà:.............................................

2.2. Diện tích đơn vị (m2 sàn xâydựng): ................................................................................

2.3. Nguồn nơi bắt đầu nhà:...........................................................................................................

a) Tự xây dựng:

- Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu áp dụng nhà):.........................................................

b) Mua, thừa kế, khuyến mãi cho:

- Thời điểm làm sách vở và giấy tờ bàn giao nhà: Ngày……….. mon ……. năm…………

2.4. Giá trị bên (đồng):

3. Giá trị đơn vị, đất thực tế dấn chuyển nhượng,dấn thừa kế, dấn tặng đến (đồng):

............................................................................................................................................

4. Tài sản nằm trong diện được miễn lệ mức giá trước bạ(lý do):

............................................................................................................................................

Xem thêm: Nên Ở Khách Sạn Nào Ở Đà Nẵng, 10 Khách Sạn Tốt Nhất Tại Đà Nẵng Năm 2021

5. Giấy tờ bao gồm tương quan, gồm:

-..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

Tôi khẳng định số liệu khai bên trên là đúng và chịutrách nhiệm trước điều khoản về số liệu đang knhì./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ với tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…., ngày …. mon …. năm …. NGƯỜI NỘPhường THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘPhường. THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên, dịch vụ cùng đóng góp vệt (nếu như có))

Hoặc TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN KHAI THAY

Họ với tên:

2. Thủ tục knhị lệ tổn phí trước bạ so với tàuthuyền tấn công cá, tàu thuyền vận tải đường bộ tdiệt trong nước, tàu biển thiếu thốn hồ sơ nơi bắt đầu hoặcđóng new tại Việt Nam

2.1. Trình tự thực hiện:

- Cách 1: Người nộp lệ tầm giá trước bạ lập hồ sơkhai lệ mức giá trước bạ (gồm cả những trường đúng theo ở trong diện miễn lệ chi phí trước bạtheo quy định) gửi đến Chi viên Thuế hoặc vị trí vì Ủy ban nhân dân tỉnh,đô thị trực ở trong TW quyết định khi ĐK quyền download gia sản vớicơ quan bên nước có thẩm quyền.

- Bước 2: Chi viên Thuế tiếp nhận:

+ Trường vừa lòng hồ sơ được nộp trực tiếp trên Chicục Thuế hoặc vị trí do Ủy ban nhân dân thức giấc, tỉnh thành trực nằm trong trung ươngđưa ra quyết định, công chức thuế đón nhận với đóng vệt chào đón làm hồ sơ, ghi thời giandìm làm hồ sơ, ghi dấn con số tư liệu vào làm hồ sơ với ghi vào sổ vnạp năng lượng tlỗi củaChi cục Thuế.

+ Trường phù hợp hồ sơ được gửi vào mặt đường bưuthiết yếu, công chức thuế đóng góp dấu ghi ngày dấn làm hồ sơ với ghi vào sổ văn thỏng củaChi viên Thuế.

+ Trường đúng theo hồ sơ knhì lệ phí tổn trước bạ điệntử: Hồ sơ khai lệ giá thành trước bạ so với tài sản (trừ bên, đất) được gửi mang lại Cơquan tiền Thuế thỏa mãn nhu cầu theo chính sách về thanh toán điện tử.

2.2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ knhị lệ phí tổn trước bạ nộp trực tiếp hoặcgửi vào hệ thống bưu chủ yếu mang đến Chi cục Thuế địa phương chỗ ĐK quyền sởhữu, quyền thực hiện hoặc vị trí vì chưng Ủy ban dân chúng tỉnh, thị trấn trực thuộcTW quyết định.

- Đối cùng với hồ sơ khai lệ mức giá trước bạ điện tử:Hồ sơ knhì lệ giá thành trước bạ đối với gia sản (trừ công ty, đất) được gửi cho Cơ quanThuế đáp ứng nhu cầu theo hiện tượng về giao dịch thanh toán điện tử.

2.3. Thành phần, con số hồ nước sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đối với làm hồ sơ gửi thẳng hoặc qua hệ thốngbưu bao gồm cho Chi cục Thuế hoặc vị trí vày Ủy ban quần chúng thức giấc, thành phốtrực trực thuộc TW quyết định:

++ Bản sao thích hợp lệ phiếu báo hoặc chứng thực củacơ sở có thđộ ẩm quyền về Việc tàu tdiệt, thuyền nằm trong đối tượng người tiêu dùng được đăng ký sởhữu.

Bản sao hòa hợp lệ những sách vở trong hồ sơ knhì lệgiá tiền trước bạ pháp luật là bạn dạng sao được cấp trường đoản cú sổ cội hoặc bạn dạng sao được chứngthực từ bạn dạng chủ yếu bởi cơ quan, tổ chức triển khai gồm thđộ ẩm quyền hoặc bản sao đã có được đốichiếu cùng với bạn dạng bao gồm. Trường hợp tổ chức, cá thể nộp bản sao bằng hình thứcthẳng thì nên xuất trình bản thiết yếu nhằm đối chiếu.

+ Đối cùng với hồ sơ knhì lệ phí tổn trước bạ năng lượng điện tử:

Đối cùng với ngôi trường phù hợp ko nộp lệ phí tổn trước bạtheo thời hạn nguyên lý, thời hạn có giá trị của Tờ knhị lệ tổn phí trước bạ (Mẫu số 02) là 30 ngày Tính từ lúc ngày nộp Tờknhì lệ tổn phí trước bạ. Sau thời hạn này, Tờ knhì lệ chi phí trước bạ không thể giátrị cùng bị diệt.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết:

0một ngày thao tác làm việc kể từ khi Chi viên Thuế thừa nhận đủhồ sơ hợp lệ.

Trường phù hợp hồ sơ không phù hợp lệ thì Chi viên Thuếtrả lại làm hồ sơ cho những người có tài sản vào thời hạn 0một ngày thao tác làm việc kể từ khidìm hồ sơ.

2.5. Đối tượng triển khai thủ tục hành chính: Tổ chức, cá thể.

2.6. Cơ quan lại giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Thuế hoặc địa điểmvị Ủy ban quần chúng tỉnh, thành thị trực nằm trong TW đưa ra quyết định.

2.7. Kết trái triển khai thủ tục hành chính: Thông báo nộp lệ phítrước bạ.

2.8. Phí, lệ phí: Không có.

2.9. Tên mẫu đối chọi, chủng loại tờ khai:

2.10. Yêu cầu, ĐK tiến hành giấy tờ thủ tục hànhchính:Không.

2.11. Căn uống cứ pháp luật của giấy tờ thủ tục hành chính:

2.12. Mẫu solo, mẫu mã tờ khai: Kèm theo


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

*


3. Thủ tục khai lệ mức giá trước bạ đối với tài sảnkhác theo lao lý của luật pháp về lệ chi phí trước bạ (trừ công ty, khu đất cùng tàu thuyềntấn công cá, tàu thuyền vận tải đường bộ tdiệt nội địa, tàu biển cả thiếu hụt làm hồ sơ nơi bắt đầu hoặc đóngbắt đầu tại Việt Nam)

3.1. Trình trường đoản cú thực hiện:

- Bước 1: Người nộp lệ chi phí trước bạ lập hồ nước sơknhị lệ giá tiền trước bạ (có cả các ngôi trường phù hợp ở trong diện miễn lệ mức giá trước bạtheo quy định) thân tặng Chi cục Thuế hoặc vị trí vị Ủy ban dân chúng thức giấc,thị trấn trực ở trong trung ương quyết định khi đăng ký quyền cài gia sản vớiphòng ban đơn vị nước bao gồm thẩm quyền.

- Cách 2: Chi viên Thuế tiếp nhận:

+ Trường hợp làm hồ sơ được nộp thẳng trên Chicục Thuế hoặc địa điểm vì Ủy ban quần chúng tỉnh giấc, đô thị trực trực thuộc trung ươngđưa ra quyết định, công chức thuế mừng đón với đóng góp vệt chào đón hồ sơ, ghi thời giandìm làm hồ sơ, ghi dấn số lượng tư liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ vnạp năng lượng tlỗi củaChi viên Thuế.

+ Trường hợp làm hồ sơ được gửi vào con đường bưuthiết yếu, công chức thuế đóng góp dấu ghi ngày dìm hồ sơ với ghi vào sổ văn uống tlỗi củaChi cục Thuế.

+ Trường vừa lòng hồ sơ khai lệ tổn phí trước bạ điệntử: Hồ sơ khai lệ giá thành trước bạ đối với tài sản (trừ nhà, đất) được gửi cho Cơquan tiền Thuế đáp ứng nhu cầu theo lao lý về giao dịch thanh toán năng lượng điện tử.

3.2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ knhị lệ tổn phí trước bạ nộp trực tiếp hoặcgửi qua khối hệ thống bưu chủ yếu mang đến Chi cục Thuế địa pmùi hương địa điểm đăng ký quyền sởhữu, quyền áp dụng hoặc địa điểm vì chưng Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc, thành thị trực thuộctrung ương ra quyết định.

- Đối cùng với hồ sơ knhì lệ chi phí trước bạ điện tử:Hồ sơ knhị lệ giá tiền trước bạ so với gia tài (trừ đơn vị, đất) được gửi đến Cơ quanThuế đáp ứng nhu cầu theo phép tắc về thanh toán giao dịch điện tử.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đối với làm hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua hệ thốngbưu bao gồm đến Chi viên Thuế hoặc vị trí vày Ủy ban quần chúng. # thức giấc, thành phốtrực trực thuộc TW quyết định:

++ Bản sao hợp lệ các sách vở và giấy tờ về giao thương mua bán,chuyển nhượng bàn giao gia tài hòa hợp pháp.

++ Bản sao phù hợp lệ giấy ĐK quyền thiết lập,quyền áp dụng tài sản của chủ cũ (đối với gia sản đăng ký quyền cài, quyềnsử dụng trên toàn nước trường đoản cú lần thứ hai trsinh hoạt đi).

++ Bản sao vừa lòng lệ giấy ghi nhận quality antoàn chuyên môn cùng bảo đảm an toàn môi trường vị phòng ban đăng kiểm toàn quốc cấp cho (so với ôtô, rơ moóc hoặc sơ ngươi rơ moóc được kéo bởi vì xe hơi, các loại xe tương tự).

+ Đối cùng với hồ sơ khai lệ giá tiền trước bạ điện tử:

Đối với ngôi trường thích hợp không nộp lệ phí tổn trước bạtheo thời hạn hiện tượng, thời hạn có giá trị của Tờ knhì lệ chi phí trước bạ (Mẫu số 02) là 30 ngày Tính từ lúc ngày nộp Tờknhì lệ tổn phí trước bạ. Sau thời hạn này, Tờ knhị lệ giá thành trước bạ không còn giátrị với bị hủy.

- Số lượng hồ nước sơ: 01 cỗ.

3.4. Thời hạn giải quyết:

01 ngày thao tác kể từ thời điểm Chi cục Thuế dìm đủhồ sơ hòa hợp lệ.

Trường hợp làm hồ sơ không phù hợp lệ thì Chi cục Thuếtrả lại hồ sơ cho người tài giỏi sản vào thời hạn 01 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc khinhấn làm hồ sơ.

3.5. Đối tượng triển khai giấy tờ thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

3.6. Cơ quan tiền giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính: Chi cục Thuế hoặc địa điểmvì Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành thị trực nằm trong TW đưa ra quyết định.

3.7. Kết quả triển khai thủ tục hành chính: Thông báo nộp lệ phítrước bạ.

3.8. Phí, lệ phí: Không bao gồm.

3.9. Tên chủng loại đối kháng, mẫu mã tờ khai:

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:Không.

3.11. Căn uống cđọng pháp luật của giấy tờ thủ tục hành chính: