Định Mức Tiêu Hao Vật Liệu Hàn

var slideTime = 500;var floatAtBottom = false;function pepsi_floating_init()xMoveTo("floating_banner_right", 887 - (1024-screen.width), 0);winOnResize(); // set initial positionxAddEventListener(window, "resize", winOnRekích thước, false);xAddEventListener(window, "scroll", winOnScroll, false);function winOnResize() checkScreenWidth();winOnScroll(); // initial slidefunction winOnScroll() var y = xScrollTop(); if (floatAtBottom) y += xClientHeight() - xHeight("floating_banner_left"); xSlideTo("floating_banner_left", (screen.width - (1100-775) - 770)/2-115 , y, slideTime); // Chỉnh khoảng cách phía bên trái xSlideTo("floating_banner_right", (screen.width - (570-795) + 770)/2, y, slideTime); // // Chỉnh khoảng cách mặt Phảifunction checkScreenWidth(){if( document.body.clientWidth

Bạn đang xem: Định mức tiêu hao vật liệu hàn

Đóng
*

*

MENU
Sản phẩmPrúc Tùng HànMáy Hàn

Xem thêm: Gỗ Vật Liệu Gỗ Xây Dựng Bền Vững, Gỗ Xây Dựng

Danh mục thành phầm


Phụ Tùng Hàn Súng hàn MIG và prúc tùng Đèn hàn TIG và phụ tùng Prúc Tùng Gió Đá Prúc kiện ngành Hàn Máy Hàn Máy Hàn MIG Máy Hàn TIG Máy Cắt Plasma Máy Hàn Que

Danh mục tin tức


MỨC TIÊU HAO VẬT LIỆU THEO PHƯƠNG PHÁPhường. HÀN MIG/MAG


VỊ TRÍ HÀN GÓC BẰNG CÔNG NGHỆ MIG/MAG (CO2 )


MỨC TIÊU HAO VẬT LIỆU HÀN

(Gần đúng)

VỊ TRÍ HÀN GÓC BẰNG CÔNG NGHỆ MIG/MAG (CO2 )

MẪU THỬ :Sunshine City Ciputra

- Kyên các loại nền là thnghiền carbon dày 6mm, hàn dạng góc vị trí phẳng Sunshine Golden River Ciputra

- Dây hàn 70S6 1.0mm, 15Kg/Cuộn giá chỉ 330.000 đồng biệt thự Dương Nội

- Cnhì khí CO2 30Kg/chai giá chỉ 260.000 đồng (Áp dụng theo thời giá bán năm 2015)

CUỘN DÂY HÀN f 1.0mm (15Kg/Cuộn)

Hàn được

1 Kg dây hàn = 22 nghìn đồng ------------------------------->4,7m đường hàn

Hàn được

15 Kg dây hàn = 330.000 đồng ------------------------------> 70,5m con đường hàn

Vậy: 1m đường hàn có giá trị là: 4.700 đồng Sunshine Golden River Ciputra

1 cuộn dây hàn được 70.5m đường hàn

KHÍ CO2 (30Kg / 1 Chai)

Hàn được Booyoung Vina Mỗ Lao

· 2 cuộn dây hàn---------------->1 cnhì khí CO2

Hàn được

· 1 chai khí CO2--------------->140m đường hàn

Vậy giá chỉ khí sử dụng cho 1m con đường hàn là:260.000: 140 = 1.857 Đồng

Tổng giá trị nguyên liệu tiêu hao: 4.700 đồng + 1.857 đồng = 6.557 đồng/1m con đường hàn.