*

Đang xem: Giáo trình kinh tế chính trị nhà xuất bản chính trị quốc gia

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://xaydungnhanghean.com/handle/Vanlang_TV/20028

Nhan đề: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin: Dành cho bậc đại học - không chuyên lý luận chính trị: Tài liệu phục vụ tập huấn chuyên ngành tháng 8 năm 2019
Tác giả: Ngô, Tuấn NghĩaNguyễn, Quang ThuấnTrần, Kim HảiBộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khoá: Kinh tế chính trịHàng hóaThị trườngGiá trị thặng dưCông nghiệp hóaHiện đại hóaKinh tế thị trườngLợi ích kinh tếHội nhậpKinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tóm tắt: Trình bày về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lê Nin; Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
Mô tả: 187 tr. ;
Định danh: http://xaydungnhanghean.com/handle/Vanlang_TV/20028
Bộ sưu tập: GT_Khoa học cơ bản_Môn Kinh tế chính trị Mác – LêNin_Năm học 2019-2020

Xem thêm: Mua Bán Nhà Đất, Bất Động Sản Tại Lạng Sơn Meeyeco Mới Nhất 7/2021

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
SA7266_1_GT_Kinh te chinh tri Mac Lenin_Bia sach.pdf Giới hạn truy cập Trang bìa 106.86 kB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7266_2_GT_Kinh te chinh tri Mac Lenin_CHUONG 1..pdf Giới hạn truy cập Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lê Nin 676.21 kB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7266_3_GT_Kinh te chinh tri Mac Lenin_chuong 2.pdf Giới hạn truy cập Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường 1.53 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7266_4_GT_Kinh te chinh tri Mac Lenin_chuong 3.pdf Giới hạn truy cập Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 1.13 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7266_5_GT_Kinh te chinh tri Mac Lenin_chuong 4.pdf Giới hạn truy cập Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường 1.3 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7266_6_GT_Kinh te chinh tri Mac Lenin_chuong 5.pdf Giới hạn truy cập Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 1.72 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
SA7266_7_GT_Kinh te chinh tri Mac Lenin_chuong 6.pdf Giới hạn truy cập Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam. 2.28 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Xem thêm: ĐÁº¤T NẰM Trong Khu Quy Hoạch Đất Ở Xây Dựng Mới Là Gì, Đất Ở Xây Dựng Mới Có Được Xây Nhà Không

Giao diện cung cấp bởi

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *