Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (326.93 KB, 71 trang )

liên doanh khách sạn Thống nhất Metropole liên doanh khách sạn Thống nhất Metropoletheo đuổi mục tiêu tăng cờng chất lợng nhằm thu hút khách chứ không phải cắt giảm chi phí. Để làm đợc điều này, khách sạn cần tập chung phát huy vị thế và thế mạnh vềuy tín của mình trên thị trờng. 3. Chú trọng tới nhân tố con ngời là việc làm trớc mắt cũng nh lâu dài của khách sạn.Trong thời gian tới, khách sạn phấn đấu nâng cao trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ cho tất cả đội ngũ nhân viên bằng cách tiếp tục tiến hành đào tạo ngắn hạn, dài hạnđồng thời duy trì việc đào tạo tại chỗ, mở các trung tâm trong khách sạn.

Đang xem: Khách sạn metropole hà nội tuyển dụng

II. Những kinh nghiệm quản trị nhân lực tại Sofitel Metropole Hà Nội.

Trong khoảng thời gian 10 năm hoạt động trở lại đây, có thể khẳng định rằng Sofitel Metropole Hà Nội là một trong những khách sạn hoạt động thành công nhấttại Việt Nam. Sofitel Metropole Hà Nội đã đợc thừa nhận bởi các tiêu chuẩn sau: – Khách sạn năng động và sang trọng nhất.- Sofitel Metropole Hà Nội đạt chuẩm mực công nghiệp về dịch vụ tuyệt vời đến từng khách hàng.- Khách sạn có các sản phẩm và dịch vụ ăn uống đặc biệt. – Khách sạn nổi tiếng với việc không ngừng đào tạo và nâng cao trình độ cho nhânviên. Có đợc vị thế và danh tiếng nh hiện nay, một phần không nhỏ là nhờ sự đónggóp của phơng pháp quản trị nhân lực của Sofitel Metropole Hà Nội. Công tác quản trị của Sofitel Metropole Hà Nội là một trong những bài học quý báu, đóng vai tròquan trọng trong việc tạo nên thành công của doanh nghiệp. Những kinh nghiệm đó đợc khái quát thông qua một số chính sách trong quản trị nhân lực. Đó là chính sáchđào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chính sách tuyển dụng lao động….

Xem thêm: Lệ Phí Công Chứng Mua Bán Nhà 2021? Please Wait

II. Những kinh nghiệm quản trị nhân lực tại Sofitel Metropole Hà Nội.

hoàng anh tuấn lớp tc 18b a5 – đại học ngoại th- ơng59liên doanh khách sạn Thống nhất Metropole liên doanh khách sạn Thống nhất MetropoleĐây là một trong những chính sách quan trọng, ảnh hởng không nhỏ đến chất lợng nguồn nhân lực. Sofitel Metropole Hà Nội đã xây dựng một loạt những quy địnhrất chạt chẽ về vấn đề này. Trong những quy định của khách sạn về tuyển dụng nhân lực có một quy địnhmang những nét khác biệt hoàn toàn so với nhiều khách sạn song đó cũng là một u điểm lớn. Quy định đó là Không tuyển dụng những ngời thân trong gia đình: cha,mẹ, vợ, chồng, con cái của bất cứ nhân viên nào đã đợc tuyển dụng. Những trờng hợp ngoại lệ sẽ đợc ban giám đốc xem xét. Trong trờng hợp hai nhân viên cùng làmviệc trong một bộ phận kết hôn thì một trong hai ngời đó phải chuyển sang bộ phận khác. Những gì do quy định trên đem lại đó là sự khách quan, bình đẳng trong nội bộkhách sạn. Trên thực tế, chúng ta đã thấy nhiều doanh nghiệp đổ vỡ do sự hình thành những bè phái, ê kíp mà phần lớn của những nhóm này là do những ngời thân, họhàng liên kết với nhau. Nhận thức rõ điều đó, Sofitel Metropole Hà Nội kiên quyết thực hiện chế độ tuyển dụng loại trừ những ngời thân của nhân viên. Và nh vậy kháchsạn đã duy trì đợc cơ chế quản lý công bằng, bình đẳng, khách quan. Khi tiến hành tuyển dụng nhân viên, Sofitel Metropole Hà Nội áp dụng hìnhthức tuyển chọn trực tiếp thông qua phỏng vấn. Đây là một phơng pháp u việt vì nó mang tính khách quan. Mặt khác, trong kinh doanh khách sạn, khả năng ngoại ngữcủa đội ngũ nhân viên là rất quan trọng nên để hạn chế một phần kinh phí đào tạo, Sofitel Metropole Hà Nội đã sử dụng ngôn ngữ phỏng vấn là ngoại ngữ. Nh vậy, mộtngời lao động đợc tuyển dụng vào làm việc trong khách sạn không chỉ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ mà còn có khả năng giao tiÕp b»ng ngo¹i ngữ. SofitelMetropole Hà Nội duy trì một cơ chế tuyển dụng ngặt nghèo, ngời đợc phỏng vấn phải trải qua nhiều lần phỏng vấn, bắt đầu là giám đốc đào tạo rồi đến giám đốc bộphận, phó tổng giám đốc và cuối cùng là đích thân tổng giám đốc phỏng vấn. Nh vậy, sau mỗi lần tuyển dụng, khách sạn lại có thể bổ xung vào nguồn nhân lực những laođộng có trình độ cao, đáp ứng tốt yêu cầu của công việc. Một thực tế phổ biến trong các khách sạn là việc tuyển dụng nhân lực lao động đều do phòng nhân sự quản lý;hoàng anh tuÊn – líp tc 18b – a5 – đại học ngoại th- ơng60liên doanh khách sạn Thống nhất Metropole liên doanh khách sạn Thống nhất Metropolephòng này có trách nhiệm tuyển và gửi danh sách ngời đợc tuyển dụng cho ban giám đốc ký; phòng nhân sự có toàn quyền quyết định trong việc tuyển dụng nhân sự.Chính điều này đã dẫn đến một thực trạng là sự không khách quan trong tuyển lựa hoặc ngời đợc tuyển lựa không phù hợp với công việc do không có sự tham gia phỏngvấn của giám đốc bộ phận. Kết quả là chất lợng lao động đã không đợc nâng lên mà nhiều khi còn gây ảnh hởng xấu đến công việc kinh doanh của khách sạn.

Xem thêm: Quy Định Cách Tính Diện Tích Sàn Xây Dựng, Diện Tích Sàn Là Gì

2. Chế độ thởng, phÝ phơc vơ trong Sofitel Metropole Hµ Néi.

*

Một số ý kiến về cải cách bộ máy nhân sự và hệ thống tiền lương ở công ty liên doanh khách sạn Thống nhất Metropole (63 trang)719301

*

(285.5 KB) – Một số ý kiến về cải cách bộ máy nhân sự và hệ thống tiền lương ở công ty liên doanh khách sạn Thống nhất Metropole (63 trang)-71 (trang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *