LÃI SUẤT CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 2015

 

- Mức lãi vay tối đa so với chi phí gửi bởi đồng dola của tổ chức, cá thể theo Thông bốn 06/2015/TT-NHNN:

+ Mức lãi suất vay áp dụng đối với chi phí gửi bằng đồng $ mỹ của tổ chức (trừ TCTD, chi nhánh bank nước ngoài) là 0%/năm.

Bạn đang xem: Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước 2015

+ Mức lãi vay vận dụng so với chi phí gửi bằng đồng USD của cá thể là 0%/năm. (Mức lãi vay buổi tối nhiều vận dụng đối với tiền gửi bởi đồng $ mỹ của cá nhân theo qui định cũ là 0,25%/năm)

- Đối với lãi suất vay tiền gửi bằng đồng $ mỹ tất cả kỳ hạn của tổ chức, cá nhân trên TCTD, chi nhánh bank nước ngoài gây ra trước thời điểm ngày Quyết định số 2589 của Ngân sản phẩm công ty nước gồm hiệu lực thực thi hiện hành, được thực hiện cho tới không còn thời hạn; trường đúng theo không còn thời hạn đã thỏa thuận hợp tác, tổ chức, cá nhân chưa đến lĩnh chi phí gửi, thì TCTD, Trụ sở ngân hàng nước ngoài vận dụng lãi suất vay so với tiền gửi theo Quyết định 2589 năm của NHNN.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 2589/QĐ-NHNN

thủ đô hà nội, ngày 17 tháng 1hai năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨCLÃI SUẤT TỐI ĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐÔ LA MỸ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨCTÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ06/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn uống cđọng Luật Ngân mặt hàng Nhà nướcnước ta số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cđọng Luật Các tổ chức triển khai tín dụngsố 47/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010;

Căn uống cđọng Nghị định số 156/2013/NĐ-CPngày 11 tháng 11 năm 2013 của nhà nước luật pháp tác dụng, trọng trách, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam;

Căn uống cứ đọng Thông tư số 06/2014/TT-NHNNngày 17 mon 3 năm 2014 của Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước toàn nước dụng cụ lãisuất buổi tối đa so với tiền gửi bởi đồng đôla của tổ chức, cá thể trên tổ chức triển khai tíndụng;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng VụChính sách chi phí tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mứclãi suất vay về tối đa đối với chi phí gửi bằng đồng $ mỹ của tổ chức, cá thể theo quyđịnh trên Thông tư số 06/2015/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 nhỏng sau:

1. Mức lãi vay vận dụng đối với tiềngửi của tổ chức triển khai (trừ tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là0%/năm.

2. Mức lãi vay áp dụng so với tiềngửi của cá nhân là 0%/năm.

Xem thêm: Bán Nhà Mặt Phố Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Nhà Phố, Bán Nhà Mặt Tiền 2021

Điều 2.

1. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thihành Tính từ lúc ngày 18 tháng 1hai năm 2015cùng sửa chữa thay thế Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Thống đốcNgân mặt hàng Nhà nước toàn nước về mức lãi vay buổi tối nhiều so với tiền gửi bởi đô laMỹ của tổ chức triển khai, cá thể tại tổ chức tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàng nước ngoàitheo giải pháp trên Thông tứ số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 mon 3 năm 2014.

2. Đối cùng với lãi suất vay chi phí gửi bằng đôla Mỹ có kỳ hạn của tổ chức triển khai, cá thể trên tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàngquốc tế tạo ra trước thời gian ngày Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, được thựchiện cho đến không còn thời hạn; ngôi trường thích hợp không còn thời hạn sẽ thỏa thuận, tổ chức triển khai, cánhân chưa đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở bank nướckế bên vận dụng lãi suất vay so với tiền gửi theo công cụ trên Quyết định này.

Điều 3. ChánhVăn chống, Vụ trưởng Vụ Chính sách chi phí tệ và Thủ trưởng các đơn vị chức năng ở trong Ngânmặt hàng Nhà nước toàn nước, Giám đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Trụ sở những tỉnh giấc, thànhphố trực nằm trong Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hộiđồng member với Tổng người đứng đầu (Giám đốc) tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngânmặt hàng quốc tế chịu đựng trách nát nhiệm thực hành Quyết định này./.