LÃI SUẤT CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2017

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 277/QĐ-NHNN

Thành Phố Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨCLÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHINHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY ĐỂ ĐÁPhường ỨNG NHU CẦU VỐN PHỤCVỤ MỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 39/2016/TT-NHNN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2016

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Ngân hàng Nhà nướcđất nước hình chữ S số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Các Tổ chức tín dụngsố 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Cnạp năng lượng cứ Nghị định số16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 0hai năm 2017 của nhà nước dụng cụ công dụng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Ngân mặt hàng Nhà nước Việt Nam;

- Căn uống cứ đọng Thông bốn số39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 1hai năm năm nhâm thìn của Thốngđốc Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta phương pháp về chuyển động giải ngân cho vay của tổ chức triển khai tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài so với kháchhàng;

- Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng VụChính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước năm 2017

Mứclãi suất vay cho vay vốn thời gian ngắn buổi tối nhiều bằng đồng nước ta theo lý lẽ trên Khoản 2,Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 mon 1hai năm 2016 như sau:

1. Tổ chức tín dụng thanh toán, Trụ sở ngânsản phẩm nước ngoài (trừ Quỹ Tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụngmức lãi suất vay giải ngân cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng nguyên khối Việt Nam là 7%/năm.

2. Quỹ tín dụng dân chúng và Tổ chứctài chủ yếu vi tế bào vận dụng nấc lãi suất cho vay ngắn hạn buổi tối đa bằng đồng Việt Namlà 8%/năm.

Điều 2.

Xem thêm: Trường Đại Học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh Hưng Yên, Trường Đại Học Tài Chính

1. Quyết định này còn có hiệu lực thực thi hiện hành thihành Tính từ lúc ngày 15 tháng 3 năm 2017 và sửa chữa thay thế Quyết định số 2174/QĐ-NHNN ngày28 tháng 10 năm 2014 của Thống đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam về mức lãi suấtgiải ngân cho vay ngắn hạn tối nhiều bằng đồngtoàn quốc của tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài so với kháchmặt hàng vay mượn nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu vốn ship hàng một số nghành nghề,ngành kinh tế tài chính theo chính sách tại Thông tứ số 08/2014/TT-NHNN ngày 17 mon 3 năm2014.

2. Lãi suất áp dụng đối với các hợpđồng tín dụng được cam kết kết trước thời gian ngày Quyết định này có hiệu lực hiện hành thực hiện đượcliên tục thực hiện theo thích hợp đồng tín dụng đã ký kết tương xứng cùng với chế độ củapháp luật trên thời khắc ký kết kết hợp đồng.

Điều 3. ChánhVăn uống chống, Vụ trưởng Vụ Chính sách chi phí tệ với Thủ trưởng những đơn vị chức năng ở trong Ngânmặt hàng Nhà nước cả nước, Giám đốc Ngân sản phẩm Nhà nước Trụ sở tỉnh, thành phốtrực trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng member với Tổng người đứng đầu (Giám đốc) tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng nước ngoàiChịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.