LÃI SUẤT CƠ BẢN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2014

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ----------------

Số: 499/QĐ-NHNN

thủ đô hà nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAYNGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚCNGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY ĐỂ ĐÁPhường ỨNG NHU CẦU VỐN PHỤC VỤ MỘT SỐ LĨNH VỰC,NGÀNH KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 08/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cđọng Luật Ngân sản phẩm Nhà nước nước ta số46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng thanh toán số47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

- Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11tháng 11 năm 2013 của Chính phủ vẻ ngoài chức năng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi với cơ cấutổ chức của Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam;

- Căn uống cđọng Thông bốn số 08/2014/TT-NHNN ngày 17tháng 3 năm 2014 của Thống đốc Ngân mặt hàng Nhà nước toàn quốc qui định lãi suấtcho vay vốn thời gian ngắn bằng đồng cả nước của tổ chức tín dụng đối với người tiêu dùng vaynhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu vốn giao hàng một số nghành, ngành gớm tế;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách chi phí tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Lãi suất cơ bản ngân hàng nhà nước năm 2014

Mức lãi suất cho vay vốn ngắn hạn buổi tối đa bằng đồng đất nước hình chữ S theodụng cụ tại Thông bốn Số 08/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm năm trước nhỏng sau:

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh bank nước ngoài(trừ Quỹ Tín dụng nhân dân với Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng nút lãi vay chovay mượn thời gian ngắn buổi tối nhiều bằng đồng đúc VN là 8%/năm.

2. Quỹ tín dụng dân chúng với Tổ chức tài thiết yếu vi môáp dụng nút lãi suất cho vay vốn ngắn hạn về tối đa bằng đồng nguyên khối toàn quốc là 9%/năm.

Điều 2.

Xem thêm: Thông Tin, Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Bình Chánh Mới Nhất 2021

1. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày18 tháng 3 năm 2014.

2. Lãi suất áp dụng so với cáchòa hợp đồng tín dụng được ký kết kết trước ngày Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thi hành đượcliên tục triển khai theo đúng theo đồng tín dụng đã ký kết kết tương xứng cùng với cách thức củapháp luật trên thời gian ký kết kết hợp đồng.

Điều 3. Chánh Văn uống chống, Vụ trưởng Vụ Chínhsách tiền tệ với Thủ trưởng những đơn vị trực thuộc Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam, Giám đốcNgân hàng Nhà nước Trụ sở thức giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hộiđồng quản lí trị, Hội đồng member với Tổng người đứng đầu (Giám đốc) tổ chức tín dụng,chi nhánh bank nước ngoài chịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện Quyết định này/.