Please Wait

Khi tải bất động sản như Nhà phố – Đất với Chung cư thì đầu tiên chúng ta phải thỏa thuận đặt cọc để xác nhận cam kết giao thương mua bán và giá thành tài sản. Nhưng bao gồm nhiều người không nắm được mẫu hợp đồng đặt cọc tải đất này có những điều khoản ràng buộc như thế nào phù hợp và đúng mực nhất đến mọi quyền lợi với nghĩa vụ của bên cài với bên bán.

Bạn đang xem: Please wait

Chính vị thế mà lúc này, xaydungnhanghean.com xin gửi đến quý quý khách hàng BĐS những điều khoản cơ bản trong hợp đồng đặt cọc. Quý khách hàng có thể Download tệp tin Word mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán đơn vị đất mới nhất 2021tại đây

*


*
Mẫu hợp đồng Đặt cọc mua bán công ty đất mới nhất 2021


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

—————-

HỢP.. ĐỒNG ĐẶT CỌC

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minc (Trường hợp việc công chứng được thực hiện bên cạnh trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), công ty chúng tôi gồm có:

Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………

Sinch ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minch dân chúng số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại…………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Hoặc gồm thể chọn một trong số chủ thể sau:

Chủ thể là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………………………………………

Sinc ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minc quần chúng số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại…………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Cùng vợ là bà: ………………………………………………………………………………………………………

Sinc ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minch dân chúng số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác biệt, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

Chủ thể là hộ gia đình:

Họ với tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minc nhân dân số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Các member của hộ gia đình:

– Họ cùng tên:………………………………………………………………………………………………………

Sinc ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minc nhân dân số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên tất cả đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:………………………………………………………………………………………………………

Sinc ngày:………………………………………………………………………………………………………

Chứng minch nhân dân số:…………………. cấp ngày……………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….vày ……………………………………………………..lập.

3.. Chủ thể là tổ chức:

Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………

Trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập số:……………….. ngày…………. tháng …………. năm………………………………………………….

do ………………………………………………………………………………………………… cấp.

Xem thêm: Top 15 Khách Sạn Ở Nha Trang Gần Biển Giá Rẻ, 10 Khách Sạn Tốt Nhất Gần Biển Nha Trang

Giấy chứng nhận đăng cam kết sale số:………. ngày……… mon ……. năm………………………………………………………………..

vị ………………………………………………………………………………………………… cấp.

Họ cùng thương hiệu người đại diện: ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Sinch ngày:…………………….. …………………………. ……………………………………

Chứng minc dân chúng số:…………………. cấp ngày…………….. …………… ……………………………………………………..

tại………………………………………………………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………………..

ngày ……………….bởi ……………………………………………………..lập.

Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

(Chọn một trong số chủ thể nêu trên)

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên đồng ý thực hiện ký kết kết Hợp đồng đặt cọc với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Mô tả cụ thể các bỏ ra tiết về tài sản đặt cọc

………………………………..

ĐIỀU 2:THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………….., kể từ ngày ……………………………

ĐIỀU 3:MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục đích đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của các bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

…………………………………………………

ĐIỀU 4:NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

Bên A có các nghĩa vụ sau đây:a) Giao tài sản đặt cọc đến Bên B theo đúng thỏa thuận;b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;c) Các thỏa thuận không giống …Bên A tất cả những quyền sau đây:a) Nhận lại tài sản đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền mang lại Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);b) Nhận lại với sở hữu tài sản đặt cọc cùng một khoản tiền tương đương giá chỉ trị tài sản đặt cọc (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) vào trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);c) Các thỏa thuận khác …

ĐIỀU 5:NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

Bên B gồm những nghĩa vụ sau đây:a) Trả lại tài sản đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc đạt được);b) Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá bán trị tài sản đặt cọc cho Bên A (trừ trường hợp bao gồm thỏa thuận khác) vào trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc ko đạt được);c) Các thỏa thuận khác …Bên B có những quyền sau đây:a) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).b) Các thỏa thuận không giống …

ĐIỀU 6:VIỆC NỘPhường LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ chi phí công chứng hợp đồng này vì chưng Bên …… chịu trách rưới nhiệm nộp.

ĐIỀU 7:PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nhưng mà gây ra tnhóc con chấp, những mặt cùng cả nhà thương lượng giải quyết trên nguyên ổn tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một vào hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án tất cả thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8:CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A cùng mặt B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc ép buộc;Thực hiện đúng cùng đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;Các cam đoan khác…

ĐIỀU 9:ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai mặt công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ với lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa với hậu quả pháp luật của việc giao kết Hợp đồng này;Hai mặt đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký kết vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;

Hoặc gồm thể chọn một trong những trường hợp sau đây:

Hai mặt đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng với cam kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu với đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng cùng điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng cùng ký vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu với đồng ý tất cả các điều khoản ghi vào Hợp đồng cùng cam kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của Công chứng viên;Hai mặt đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu cùng đồng ý tất cả những điều khoản ghi vào Hợp đồng cùng ký vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;Hai bên đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu với đồng ý tất cả các điều khoản ghi vào Hợp đồng với ký kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

– Hai bên đã nghe người có tác dụng chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của Công chứng viên;

Hợp đồng bao gồm hiệu lực từ: ……………………………………………….

Bên A Bên B

(ký kết, điểm chỉ cùng ghi rõ họ tên) (ký kết, điểm chỉ cùng ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.………………………………………………)

(Trường hợp công chứng quanh đó giờ làm cho việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng được thực hiện kế bên giờ có tác dụng việc, thì ghi thêm giờ, phút ít và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minc.

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện không tính trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số … thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

– Hợp đồng đặt cọc này được giao kết giữa Bên A là .……………….…… với Bên B là …………………………………. ; các mặt đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng cùng cam đoan chịu trách rưới nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

– Tại thời điểm công chứng, các mặt đã giao kết Hợp đồng tất cả năng lực hành động dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên phía trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xóm hội;

– Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã cam kết vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;

Hoặc gồm thể chọn một trong số trường hợp sau đây:

Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng với đã ký kết, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của tôi;Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng cùng đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng đã ký với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của tôi;Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự gồm mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng với đã ký kết vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của tôi;Các mặt giao kết đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng đã ký với điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự tất cả mặt của tôi;Các bên giao kết đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi vào Hợp đồng cùng đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

– Các mặt giao kết đã nghe người làm cho chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng với đã ký vào Hợp đồng này trước sự bao gồm mặt của tôi;

Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chủ yếu (mỗi bản thiết yếu gồm …… tờ, ……trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

+ Bên B .….. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .……………………. , quyển số .……….. TP/CC- .….