Mẫu hợp đồng, hợp đồng mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư, có hướng dẫn và file word đính kèm.

*

admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

Hôm nay, ngày …… tháng …. năm ……….. tại: …………………….. Chúng tôi gồm có:

Bên bán (sau đây gọi tắt là bên A):

Ông : ……………………………..

Đang xem: Mẫu hợp đồng mua bán nhà chung cư

Sinh năm : ……….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. cấp ngày …………….. tại ……………..

Hộ khẩu thường trú : ……………………………..

Cùng vợ là bà : ……………………………..

Sinh năm : ……….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. cấp ngày …………….. tại ……………..

Hộ khẩu thường trú : ……………………………..

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ……… do UBND …………………. cấp ngày …………

Bên mua (sau đây gọi tắt là bên B):

Ông : ……………………………..

Sinh năm : ……….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. cấp ngày …………….. tại ……………..

Hộ khẩu thường trú : ……………………………..

Cùng vợ là bà : ……………………………..

Sinh năm : ……….

Xem thêm: Hotel Khách Sạn Lộc Anh Cửa Lò Nghệ An, Khách Sạn Lộc Anh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………….. cấp ngày …………….. tại ……………..

Hộ khẩu thường trú : ……………………………..

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ……… do UBND …………………. cấp ngày …………

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

CĂN HỘ MUA BÁN

+ Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A:

TheoGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ………………. (số vào sổ cấp GCN: …………..) do ………….. ………….. cấp ngày…………..;có đặc điểm sau đây:

Nhà ở:

– Loại nhà ở: Căn hộ chung cư ………………. – Tên nhà chung cư: ………………….. – Diện tích sàn: …………. m2; diện tích sử dụng: ……….. m2 – Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

Căn hộ nêu trên gắn liền với quyền sử dụng đất có đặc điểm như sau:

+ Bên A đồng ý bán cho bên B và bên B đồng ý mua của bên A: Căn hộ ………., có diện sàn: …… m2, diện tích sử dụng: …….. m2 theo ………………….

ĐIỀU 2

GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá mua bán căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………. đồng (bằng chữ: …………. đồng).

Phương thức thanh toán: ………….

Việc thanh toán số tiền nêu trên tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CĂN HỘ

Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm …………..Bên …………. có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do hai bên thỏa thuận như sau:

– Thuế thu nhập cá nhân và phí công chứng do …………. chịu trách nhiệm nộp.

– Lệ phí trước bạ do …………. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:1. Bên A cam đoan:1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này;a) Căn hộ không có tranh chấp;b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;c) Bên A chưa thực hiện hoặc cam kết thực hiện bất cứ một giao dịch dân sự nào khác dưới bất cứ hình thức nào đối với căn hộ nêu trên;1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối không bị ép buộc;1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.2. Bên B cam đoan:2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về hiện trạng căn hộ nêu trên tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ pháp lý về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối không bị ép buộc;2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Xem thêm: Bán Nhà Riêng Tại Đường Trường Sa, Mua Bán Nhà Đường Trường Sa, Quận 3 Giá Rẻ

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *