Chức năng bình luận bị tắt ở Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, SP, hàng hóa S10-DN theo Thông tư 200

*
*
*

Tin tức kế toán: Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá được dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

Đang xem: Mẫu sổ chi tiết nguyên vật liệu

Sau đây Tin tức kế toán xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, SP, hàng hóa S10-DN theo Thông tư 200.

 I. Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, SP, hàng hóa theo Thông tư 200.

*

 

Các bạn tải về:

 >> Mẫu sổ S10-DN (File Word)

 >> Mẫu sổ S10-DN (File Excel)

 II. Mục đích, căn cứ và phương pháp ghi sổ.

1. Mục đích:

Mẫu Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá ở từng kho làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Sổ này được mở theo từng tài khoản (Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ; Thành phẩm; Hàng hoá: 152, 153, 155, 156) theo từng kho và theo từng thứ vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá.

Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ nhập, xuất kho vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá.

– Cột C: Ghi diễn giải nội dung của chứng từ dùng để ghi sổ.

Xem thêm: Nên Ở Khách Sạn Nào Ở Đà Lạt, Review 20 Khách Sạn Đẹp Ở Đà Lạt

– Cột D: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1: Ghi đơn giá (giá vốn) của 1 đơn vị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập, xuất kho.

– Cột 2: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho.

– Cột 3: Căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho ghi giá trị (số tiền) vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho (Cột 3 = cột 1 x cột 2).

– Cột 4: Ghi số lượng sản phẩm, dụng cụ, vật liệu, hàng hoá xuất kho.

– Cột 5: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (Cột 5 = cột 1 x Cột 4).

– Cột 6: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho.

Xem thêm: Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở 2021: Điều Kiện, Hồ Sơ, Thủ Tục

– Cột 7: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho (Cột 7 = cột 1 x cột 6).

*

? Chuyên trang kế toán: www.xaydungnhanghean.com

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *