Quyết Định 14/2016/qđ

Nhà khu đất Sóc Trăng – Bảng giá nhà khu đất thức giấc Sóc Trăng. Gia Khánh update ban bố mới nhất về bảng tỷ giá của đất nền tỉnh Sóc Trăng từ thời điểm năm năm ngoái mang đến 20trăng tròn.

Bạn đang xem: Quyết định 14/2016/qđ

Bản vật dụng Hành Chính Tỉnh Sóc Trăng

*
*

Dự án BDS trên Sóc Trăng

Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH SÓC TRĂNG——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc—————

Số: 03/2018/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Cnạp năng lượng cứ Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa pmùi hương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn uống cứ Luật Đất đai ngày 29 mon 1một năm 2013;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của nhà nước công cụ cụ thể thực hiện một vài điều của Luật Đất đai;

Căn cđọng Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm 2014 của nhà nước công cụ về giá chỉ đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ điều khoản về thu tiền áp dụng đất;

Căn cứ đọng Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của Chính phủ giải pháp về thu chi phí thuê khu đất, thusượng mặt nước;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 mon 9 năm năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của những Nghị định về thu chi phí áp dụng đất, chi phí thuê khu đất, thusạn mặt nước;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày thứ 6 mon 01 năm 2017 của nhà nước sửa đổi, bổ sung cập nhật một số nghị định vẻ ngoài cụ thể thực hành Luật đất đai;

Cnạp năng lượng cứ đọng Thông bốn số 76/2014/TT-BTC ngày 16 mon 6 năm năm trước của Bộ trưởng Sở Tài thiết yếu giải đáp một trong những điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước luật pháp về thu tiền thực hiện đất;

Căn uống cứ Thông tứ số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu lý giải một trong những điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 mon 5 năm năm trước của Chính phủ cơ chế về thu tiền mướn khu đất, thusạn mặt nước;

Cnạp năng lượng cứ đọng Thông bốn số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 mon 6 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên cùng Môi ngôi trường luật chi tiết phương thức định giá đất; thành lập, kiểm soát và điều chỉnh giá đất; định giá đất rõ ràng cùng support xác định giá chỉ đất;

Cnạp năng lượng cứ Thông tứ số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 1hai năm năm nhâm thìn của Bộ Tài thiết yếu sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 76/2014/TT-BTC ngày 16 mon 6 năm năm trước của Bộ Tài thiết yếu khuyên bảo một trong những điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của Chính phủ pháp luật về thu chi phí sử dụng đất;

Căn uống cứ Thông tứ số 333/2016/TT-BTC ngày 26 mon 1hai năm 2016 của Sở Tài bao gồm sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Sở Tài bao gồm trả lời một vài điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước hiện tượng về thu chi phí thuê khu đất, thungượng mặt nước;

Theo đề xuất của Giám đốc Ssinh hoạt Tài bao gồm thức giấc Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi với đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này Quy định thông số điều chỉnh tỷ giá của đất nền năm 2017 trên địa phận thức giấc Sóc Trăng để xác minh tỷ giá của đất nền rõ ràng tính thu tiền áp dụng đất, chi phí thuê đất của thửa đất hoặc khu đất nền có mức giá trị bên dưới trăng tròn tỷ việt nam đồng (tính theo giá đất nền trong bảng giá đất bởi vì Ủy ban nhân dân thức giấc Sóc Trăng ban hành); giá chỉ khởi điểm để đấu giá bán quyền sử dụng khu đất của thửa đất hoặc khu đất nền có giá trị bên dưới trăng tròn tỷ việt nam đồng (tính theo giá bán trong báo giá đất).

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự công ty tài thiết yếu (đơn vị sự nghiệp công lập từ bảo vệ tổng thể chi phí vận động thường xuyên xuyên), đơn vị thiết bị dân chúng, doanh nghiệp lớn có vốn chi tiêu nước ngoài, fan nước ta định cư sống quốc tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê khu đất, chất nhận được gửi mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền thực hiện đất bên trên địa phận tỉnh Sóc Trăng.

b) Tổ chức kinh tế tài chính, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao khu đất có thu tiền áp dụng khu đất ko thông qua hình thức đấu giá chỉ quyền sử dụng đất; thuê mướn khu đất trả chi phí mướn đất thường niên, dịch vụ cho thuê đất trả tiền mướn khu đất một đợt cho tất cả thời gian thuê đất ko trải qua vẻ ngoài đấu giá chỉ quyền sử dụng khu đất thuê trên địa phận thức giấc Sóc Trăng.

c) Các phòng ban làm chủ công ty nước về tài ngulặng với môi trường thiên nhiên, thuế, tài bao gồm bên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với những tổ chức, cá nhân tất cả tương quan.

Điều 2. Hệ số kiểm soát và điều chỉnh giá đất

1. Hệ số điều chỉnh giá đất nền được vận dụng tùy thuộc vào từng Khu Vực địa phận huyện, thị xã với thị thành. Đối với khu đất NNTT không giống, đất phi nông nghiệp & trồng trọt không tính khu đất sinh sống được vận dụng hệ số tương tự như như đất sinh sống có thuộc Khu Vực, vị trí.

2. Hệ số điều chỉnh tỷ giá của đất nền theo từng khoanh vùng địa bàn thị xã, thị làng mạc và thị thành rõ ràng như sau:

a) Trên địa phận thành phố Sóc Trăng

a.1. Đối với đất sinh sống đô thị: Hệ số điều chỉnh tỷ giá của đất nền (Điện thoại tư vấn tắt là hệ số) được cơ chế tại Prúc lục 1 hẳn nhiên Quyết định này. Các tuyến phố, phần đường, ngóc ngách với các khoanh vùng, địa điểm còn lại ko dụng cụ tại Phụ lục 1: Hệ số là một trong,0.

a.2. Đối cùng với khu đất nông nghiệp

– Các thửa đất ở trong vị trí 2, 3, 4 trên các Điểm b, c và d Khoản 1 Phú lục 5 phát hành cố nhiên Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm năm trước của Ủy ban quần chúng. # tỉnh giấc Sóc Trăng về vấn đề ban hành Quy định bảng giá các các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Call tắt là Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND): Hệ số là 1 trong,2.

– Các vị trí còn lại trên Khoản 1 Phú lục 5 (trừ vị trí 2, 3, 4) ban hành hẳn nhiên Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND: Hệ số là một trong,0.

b) Trên địa phận thị buôn bản Ngã Năm

b.1. Đối cùng với đất sống city và đất sống nông thôn: Hệ số được cách thức trên Phú lục 1 dĩ nhiên Quyết định này. Các tuyến đường, đoạn đường, hẻm với những Khu Vực, vị trí còn lại không cơ chế tại Phú lục 1: Hệ số là 1,0.

b.2. Đối cùng với khu đất nông nghiệp: Hệ số là 1,0.

c) Trên địa phận thị xóm Vĩnh Châu

c.1. Đối với khu đất sinh hoạt city với đất sống nông thôn: Hệ số được biện pháp trên Phụ lục 1 cố nhiên Quyết định này. Các tuyến phố, đoạn đường, hang cùng ngõ hẻm và những khu vực, địa chỉ còn lại không mức sử dụng trên Phú lục 1: Hệ số là 1,0.

c.2. Đối cùng với đất nông nghiệp

– Đất trên 04 phường

+ Các thửa đất tất cả canh tiếp giáp ranh những đường quốc lộ, tỉnh giấc lộ, thị trấn lộ, lộ vật liệu nhựa, gồm chiều sâu rạm hậu 50 mét tính từ bỏ mép đường; đất nông nghiệp & trồng trọt trong quần thể dân cư đô thị: Hệ số là 1 trong,2.

+ Các thửa khu đất tại các địa chỉ còn lại: Hệ số là một trong,0.

– Đất trên các xã: Hệ số là một trong những,0.

d) Trên địa phận thị trấn Mỹ Xuyên

d.1. Đối cùng với đất nghỉ ngơi thành phố cùng khu đất sống nông thôn

– Đất nghỉ ngơi đô thị: Hệ số là một trong những,0.

– Đất sinh sống nông thôn

+ Tại làng mạc Thạnh Phú: Quốc lộ 1A – đoạn từ bỏ cầu yêu cầu Đước mang đến cạnh bên Đường thức giấc 940 mới: Hệ số là một trong những,2.

+ Xã Thạnh Quới: Huyện lộ trăng tròn (KV2-VT1) – đoạn trường đoản cú cạnh bên Quốc lộ 1A đến khi kết thúc oắt khu đất nhà máy sản xuất nước đá Trường Hưng: Hệ số là một trong,2.

+ Các tuyến phố, đoạn đường, hẻm, Quanh Vùng, vị trí còn lại: Hệ số là một trong những,0.

d.2. Đối cùng với đất nông nghiệp: Hệ số là một,0.

đ. Trên địa phận thị xã Mỹ Tú

đ.1. Đối cùng với khu đất sinh sống thành phố với khu đất sinh hoạt nông thôn: Hệ số được nguyên lý trên Phụ lục 1 đương nhiên Quyết định này. Các tuyến đường, phần đường, ngóc ngách cùng những Quanh Vùng, địa điểm còn lại không luật vào Prúc lục 1: Hệ số là một trong những,0.

đ.2. Đối với khu đất nông nghiệp: Hệ số là 1,0.

e) Trên địa phận huyện Kế Sách

e.1. Đối cùng với đất sống thành phố với khu đất sinh hoạt nông thôn: Hệ số được giải pháp tại Prúc lục 1 hẳn nhiên Quyết định này. Các tuyến phố, phần đường, hẻm với các Khu Vực, địa điểm còn sót lại ko phép tắc trên Prúc lục 1: Hệ số là một trong những,0.

e.2. Đối với đất nông nghiệp: Hệ số được vẻ ngoài trên Phụ lục 2 và 3 đương nhiên Quyết định này. Đối với những khu vực, địa điểm và các một số loại khu đất nông nghiệp sót lại ko phương pháp trên Phú lục 2 với 3: Hệ số là 1 trong,0.

g) Trên địa bàn thị trấn Thạnh Trị

g.1. Đối cùng với khu đất làm việc city với khu đất sinh hoạt nông thôn: Hệ số được nguyên tắc tại Prúc lục 1 dĩ nhiên Quyết định này. Các tuyến đường, phần đường, ngóc ngách cùng những khoanh vùng, vị trí còn sót lại không biện pháp tại Phú lục 1: Hệ số là 1,0.

g.2. Đối với đất nông nghiệp: Hệ số là 1,0.

Xem thêm: Danh Sách Khách Sạn Khu Cầu Giấy, Hà Nội, Danh Sách Khách Sạn Ở Quận Cầu Giấy

h) Trên địa phận thị xã Long Phú

h.1. Đối cùng với đất ở đô thị cùng khu đất sinh sống nông thôn: Hệ số được chế độ tại Phú lục 1 hẳn nhiên Quyết định này. Các tuyến đường, phần đường, ngóc ngách và các khoanh vùng, vị trí sót lại không qui định trên Phú lục 1: Hệ số là một,0.

h.2. Đối với khu đất nông nghiệp: Hệ số được công cụ tại Phú lục 2 với 3 cố nhiên Quyết định này. Đối cùng với những Quanh Vùng, vị trí và các loại khu đất nông nghiệp còn sót lại ko hình thức trên Phú lục 2 với 3: Hệ số là một trong những,0.

i) Trên địa phận thị xã Cù Lao Dung

i.1. Đối với khu đất sống thành phố và khu đất sống nông thôn

– Tại thị trấn Cù Lao Dung: Hệ số là một trong,2.

– Tại những làng mạc còn lại: Hệ số là 1,1.

i.2. Đối với đất nông nghiệp: Hệ số được nguyên lý tại Prúc lục 2 cùng 3 hẳn nhiên Quyết định này. Đối với các khoanh vùng, địa điểm cùng các một số loại khu đất nông nghiệp trồng trọt sót lại không nguyên lý trên Phú lục 2 và 3: Hệ số là 1,0.

k) Huyện Châu Thành

k.1. Đối cùng với đất làm việc thành phố cùng khu đất sinh hoạt nông thôn: Hệ số là một trong những,0.

k.2. Đối với khu đất nông nghiệp: Hệ số là một trong,0.

l) Huyện Trần Đề

l.1. Đối với đất sinh hoạt city cùng khu đất làm việc nông thôn: Hệ số là một trong,0.

l.2. Đối cùng với đất nông nghiệp: Hệ số là một trong,0.

m) Đối với những một số loại đất phi nông nghiệp & trồng trọt còn sót lại (trừ khu đất sống city với đất ngơi nghỉ nông thôn): Hệ số được xác minh khớp ứng với thông số qui định so với đất ở thành phố và đất sinh sống nông xã trên Khoản 2 Điều này cùng cơ chế trên Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND với Phụ lục 6 phát hành đương nhiên Quyết định số 35/2014/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân.

3. Hệ số điều chỉnh giá đất phi nông nghiệp & trồng trọt khác (ko kể khu đất ở): Được xác minh tương ứng cùng với hệ số được công cụ trên Khoản 2 Điều 2 Quyết định này và hình thức trên Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND với Phú lục 6 phát hành cố nhiên Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND .

Điều 3. Trách rưới nhiệm của ssinh hoạt, ngành cùng Ủy ban dân chúng những huyên, thị làng với thành phố

1. Sở Tài bao gồm bao gồm trách nát nhiệm:

a) Pân hận đúng theo Snghỉ ngơi Tài nguyên ổn cùng Môi trường quan sát và theo dõi, soát sổ cùng chỉ dẫn triển khai triển khai Quyết định này khi tất cả tận hưởng của những cơ sở, đơn vị chức năng liên quan;

b) Cnạp năng lượng cứ đọng chức năng, trách nhiệm được giao, hệ số kiểm soát và điều chỉnh giá đất nền pháp luật trên Quyết định này với những lý lẽ hiện tại hành của Nhà nước để khẳng định giá bán khởi điểm đấu giá chỉ quyền thực hiện khu đất, đấu giá chỉ quyền sử dụng đất mướn trả chi phí mướn đất thường niên với quyền áp dụng khu đất thuê trả tiền thuế khu đất một đợt cho tất cả thời hạn mướn.

2. Cục Thuế tỉnh giấc, Chi viên Thuế các thị xã, thị thôn cùng đô thị tất cả trách nát nhiệm căn cứ tác dụng, nhiệm vụ được giao, hệ số mức sử dụng tại Quyết định này và các luật pháp hiện hành của Nhà nước nhằm khẳng định, thu tiền sử dụng khu đất, tiền mướn đất đúng phép tắc.

3. Ủy ban dân chúng những thị trấn, thị làng cùng thị trấn tất cả trách rưới nhiệm:

a) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối kết hợp các phòng ban, đơn vị tương quan thực hiện văn bản liên quan đến việc khẳng định, thu tiền thực hiện đất, chi phí mướn đất theo phép tắc trên Quyết định này với những giải pháp của Nhà nước.

b) Kiểm tra với xử trí theo thđộ ẩm quyền so với những ngôi trường thích hợp vi phạm hoặc các ngôi trường hòa hợp khiếu vật nài, tố cáo hiện có liên quan đến sự việc khẳng định cùng thu nộp tiền thực hiện khu đất, tiền mướn đất theo luật tại Quyết định này.

Điều 4. Xử lý chuyển tiếp

Các trường phù hợp được vận dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo biện pháp tại Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16 mon 6 năm năm nhâm thìn của Ủy ban quần chúng tỉnh Sóc Trăng khí cụ về thông số điều chỉnh giá chỉ năm năm 2016 bên trên địa bàn tỉnh giấc Sóc Trăng, tuy nhiên đã có được cơ sở Nhà nước có thđộ ẩm quyền xác minh cùng phê chăm chú tỷ giá của đất nền ví dụ trước thời điểm ngày Quyết định này còn có hiệu lực thi hành thì không vận dụng cùng ko kiểm soát và điều chỉnh theo Quyết định này.

a) Lựa chọn áp dụng hệ số theo điều khoản trên Quyết định này nhằm khẳng định giá đất nền ví dụ tính thu chi phí sử dụng đất, chi phí thuê khu đất.

Trường vừa lòng này, cơ quan thuế bao gồm trách rưới nhiệm phối kết hợp các đơn vị tương quan địa thế căn cứ Bảng giá đất bởi vì Ủy ban quần chúng. # tỉnh phát hành cùng hệ số điều chỉnh tỷ giá của đất nền chế độ trên Quyết định này để xác định cùng thu chi phí sử dụng khu đất, chi phí mướn khu đất.

b) Không lựa chọn vận dụng thông số theo cơ chế trên Quyết định này để khẳng định giá đất ví dụ tính thu tiền thực hiện đất, tiền thuê đất.

Trường đúng theo này, Snghỉ ngơi Tài nguyên ổn với Môi ngôi trường có trách rưới nhiệm tổ chức xác định tỷ giá của đất nền cố thể và trình Ủy ban nhân dân tỉnh giấc phê chăm chút.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày 01 tháng 02 năm 2018.

2. Các văn bản khác liên quan tới việc thu tiền thực hiện khu đất, tiền mướn đất ko biện pháp tại Quyết định này thì thực hiện theo hình thức hiện nay hành của Nhà nước.

3. Quyết định này sửa chữa thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm năm 2016 của Ủy ban quần chúng thức giấc Sóc Trăng cơ chế về thông số kiểm soát và điều chỉnh tỷ giá của đất nền năm 2016 bên trên địa bàn thức giấc Sóc Trăng.

4. Trong quy trình triển khai Quyết định này, nếu như tạo nên khó khăn, vướng mắc, ý kiến đề nghị những cơ quan, đơn vị phản ánh đúng lúc cho Sngơi nghỉ Tài thiết yếu để được chỉ dẫn giải quyết.

Điều 6. Chánh Vnạp năng lượng phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sngơi nghỉ, phòng ban, Chủ tịch Ủy ban quần chúng những thị trấn, thị xóm, thành phố, tỉnh Sóc Trăng cùng những tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hành.

Nơi nhận:– Nlỗi Điều 6;– VP.Chính phủ;– Sở TC, Sở TN&MT;– Cục Kiểm tra Vnạp năng lượng bạn dạng – Sở Tư pháp;– TT TU, TT.HĐND tỉnh;– Thành viên UBND tỉnh;– UBMTTQ, những Đoàn thể tỉnh;– Cục Thuế tỉnh;– Phòng TN&MT các huyện, TX, TP;– Chi viên Thuế các huyện, TX, TP;– Báo ST, Đài PTTH tỉnh;– Cổng TTĐT tỉnh giấc, Công báo tỉnh;– Hộp tlỗi năng lượng điện tử:Phongkiemtravanban2012