đặc tả use case quản lý khách sạn là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề đặc tả use case quản lý khách sạn. Trong bài viết này, xaydungnhanghean.com sẽ viết bài Hướng dẫn đặc tả use case quản lý khách sạn mới nhất 2020.

Đang xem: Sơ đồ use case quản lý khách sạn

*

b. Tại Bộ phận Kế toán

*

c. Tại Bộ phận mua bán

*

d. Tại Bộ phận nhân sự

*

3. Đặc tả use case quản lý khách sạn

a. Use case thống trị tải nhậpphân khúc sử dụng (actor) bao gồm: Lễ tân, nhân sự mua bán, nhân sự nhân sự, NV Kế toán, nhân sự Dịch vụ.Use case này giới thiệu các bước tải nhập của các actor vào hệ thống.Các bước thực hiện:

+ hệ thống yêu cầu actor phân phối thông tin tải nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu.

+ Actor nhập xong thông tin tải nhập và click nút tải nhập.

+ hệ thống kiểm tra lại thông tin đăng nhập và thông báo thành công/thất bại cho actor. Nếu tải nhập thành công hệ thống dựa trên thông tin tải nhập sẽ cùng lúc phân quyền tùy theo loại nhân viên. Nếu đăng nhập fail, nền móng sẽ hiện thông báo cho user và yêu cầu đăng nhập lại.

b. Use case tải xuấtphân khúc dùng (Actor) gồm có các thành viên trong use case đăng nhập.Use case này mô tả việc đăng xuất khỏi nền móng.Các bước thực hiện:

+ Actor thực hiện tính năng đăng xuất khỏi nền móng.

+ nền tảng hiển thị yêu cầu xác nhận từ actor

+ Actor sử dụng công nhận đăng xuất

+ nền móng tải xuất tài khoản actor khỏi nền tảng. Nếu Actor không công nhận tải xuất thì nền móng sẽ giữ nguyên trạng thái.

c. Use case Đặt phòngđối tượng sử dụng: Lễ tânUse case này cho phép bộ phận lễ tân tiếp nhận việc đặt phòng trước của khách hàng.Các bước thực hiện:

+ Bộ phận Lễ tân tải nhập vào nền móng

+ chọn chức năng đặt phòng cho khách hàng

+ nền móng hiển thị form yêu cầu nhập thông tin khách hàng và ngày nhận phòng. Bao gồm: Số CMND; Họ tên; Địa chỉ; số điện thoại.

+ Bộ phận lễ tân nhập thông tin và ngày nhận phòng của khách đầy đủ theo form

+ nền móng auto test thông tin phòng ngày mà khách hàng yêu cầu, song song lọc danh mục các loại phòng và các phòng tương ứng mà KH đủ nội lực thuê vào ngày đó.

TH1: Còn loại phòng mà KH yêu cầu:

+ Lễ tân chọn phòng theo yêu cầu của khách hàng vừa mới đặt.

Xem thêm:

+ nhấn nút “Đăng ký” để hoàn tất việc đặt phòng trước của khách.

+ nền móng check dữ liệu lễ tân vừa nhập và lưu lại thông tin đặt phòng của khách. Nếu thông tin KH vừa mới tồn tại trong nền móng thì sẽ không lưu thông tin KH nữa mà chỉ lưu thông tin đặt phòng.

TH2: Loại phòng mà khách hàng yêu cầu đang hết phòng trống:

+ nền tảng sẽ báo hết loại phòng đang lựa chọn và cảnh báo để yêu cầu chọn loại phòng khác.

+ Lễ tân sẽ thông báo cho khách và liên tục search loại phòng không giống hoặc thời gian khác nếu KH yêu cầu. Nếu khách hàng không còn nhu cầu thực hiện hủy phiếu đăng ký.

+ hệ thống thông báo và yêu cầu thực hiện lại.

d. Use case rà soát hiện trạng phòngđối tượng sử dụng: toàn bộ nền móngUse case này cung cấp thông tin về hiện trạng phòng của 1 phòng bất kỳ nào đó cho các actor.Các bước thực hiện:

+ Actor đăng nhập vào nền tảng

+ Actor chọn chức năng “Đặt phòng” hoặc “Thuê phòng” với một phòng.

+ nền tảng sẽ tìm kiếm thông tin phòng phụ thuộc mã phòng và phản hổi lại tình trạng ngày nay của phòng (đang ở, vừa mới được đặt trước hoặc còn trống)

+ chấm dứt use case

e. Use case tìm thông tin đặt phòngphân khúc sử dụng: Lễ tânUse case này cho phép get thông tin đặt phòng của một khách hàng đến nhận phòng mà đang đặt phòng trước đây.Các bước thực hiện:

+ Lễ tân thực hiện chức năng đăng ký phòng đặt trước, lựa chọn chức năng “Tìm thông tin đặt phòng”

+ Lễ tân nhập số CMND của KH để tiến hành tìm thông tin đặt phòng.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Ấp Tiền Lân Bà Điểm Hóc Môn, Tp, Bán Nhà Cấp 4 Ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn

+ hệ thống tìm kiếm thông tin đặt phòng của khách hàng và trả về kết quả

f. Use case Lập phiếu dịch vụphân khúc sử dụng: Lễ tânUse case này cho phép bộ phận lễ tân tiếp nhận yêu cầu và lập phiếu sử dụng dịch vụ của khách hàng.Các bước thực hiện:

+ Bộ phận lễ tân tải nhập hệ thống và lựa chọn tính năng lập phiếu dịch vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *