Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ________Số: 05/2021/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021QUYẾT ĐỊNHQuy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng_______________Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ________Số: 05/2021/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021QUYẾT ĐỊNHQuy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng_______________Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ" />

Trình Tự Điều Chỉnh Cục Bộ Quy Hoạch Xây Dựng

Tóm tắt Nội dung VB cội Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ dùng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản LuatVietphái nam cùng ĐK áp dụng Phần mềm tra cứu giúp vnạp năng lượng bản.

Bạn đang xem: Trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 05/2021/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

________________________

TP Hà Nội, ngày thứ 8 tháng 0hai năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về trình từ bỏ, giấy tờ thủ tục kiểm soát và điều chỉnh toàn cục quy hướng bình thường tỉnh thành Đà Nẵng

_______________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 mon 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức nhà nước cùng Luật Tổ chức chính quyền địa phương thơm ngày 22 tháng 1một năm 2019;

Căn cứ đọng Luật Quy hoạch thành phố ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ đọng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có tương quan cho quy hướng ngày 20 mon 11 năm 2018;

Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 mon 6 năm 20trăng tròn của Quốc hội về thử nghiệm tổ chức quy mô chính quyền đô thị cùng một trong những phép tắc, chính sách đặc điểm phát triển thị trấn Đà Nẵng;

Theo Báo cáo thẩm định số 242/BCTĐ-BTP ngày 09 tháng 1một năm 2020 của Bộ Tư pháp;

Theo kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với Ủy ban quần chúng thành phố Đà Nẵng;

Thủ tướng mạo nhà nước ban hành Quyết định lý lẽ về trình tụ; giấy tờ thủ tục kiểm soát và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bình thường thị trấn TP Đà Nẵng.

Điều 1. Phân cấp cho mang đến Ủy ban dân chúng thị trấn TP Đà Nẵng triển khai câu hỏi phê chăm chút kiểm soát và điều chỉnh toàn thể quy hướng chung thành thị TP. Đà Nẵng theo trình trường đoản cú nlỗi sau:

1. Ủy ban dân chúng thị trấn TP.. Đà Nẵng chỉ huy, tổ chức vấn đề lập báo cáo về câu chữ với chiến lược điều chỉnh toàn bộ quy hướng tầm thường thành phố Đà Nẵng;

2. Tổ chức lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh toàn bộ quy hoạch chung;

3. Tổ chức đánh giá kiểm soát và điều chỉnh tổng thể quy hướng chung;

4. Quyết định câu hỏi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung;

5. Cập nhật, chào làng câu chữ kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch bình thường theo quy định;

6. Báo cáo hiệu quả triển khai điều chỉnh toàn thể theo hiệ tượng gửi Quyết định phê để mắt tới điều chỉnh toàn thể mang lại Thủ tướng nhà nước, Sở Xây dựng, Hội đồng nhân dân thị trấn.

Điều 2. Lập hồ sơ kiểm soát và điều chỉnh toàn bộ quy hoạch chung

1. Phân tích, nắm rõ các nguyên nhân dẫn tới sự việc bắt buộc kiểm soát và điều chỉnh quy hướng tầm thường và chỉ còn được kiểm soát và điều chỉnh Khi có một trong số trường hòa hợp sau:

a) Có sự kiểm soát và điều chỉnh về kế hoạch cải tiến và phát triển kinh tế - xóm hội, quốc chống, bình yên, quy hoạch cấp cho nước nhà, quy hoạch vùng, quy hướng thức giấc hoặc điều chỉnh về địa giới hành chủ yếu làm cho ảnh hưởng Khủng đến đặc thù, chức năng, bài bản của city hoặc khoanh vùng lập quy hoạch;

b) Hình thành những dự án trọng điểm tất cả ý nghĩa đất nước làm ảnh hưởng phệ mang đến áp dụng đất, môi trường thiên nhiên, bố cục tổng quan không khí phong cách thiết kế đô thị;

c) Quy hoạch đô thị không thực hiện được hoặc câu hỏi thực thi thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến việc cải tiến và phát triển kinh tế - xã hội, quốc chống, bình an, an sinh thôn hội và môi trường xung quanh sinh thái, di tích lịch sử dân tộc, văn hóa được khẳng định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thành phố cùng chủ ý cùng đồng;

d) Có sự biến động về ĐK khí hậu, địa chất, thủy văn;

đ) Phục vụ công dụng non sông và lợi ích xã hội.

2. Xác định phạm vi, cường độ, văn bản kiểm soát và điều chỉnh, các tiêu chuẩn quy hoạch về: áp dụng đất; tổ chức triển khai không gian, kiến trúc, cảnh quan; màng lưới dự án công trình hạ tầng nghệ thuật với dự án công trình hạ tầng buôn bản hội dựa trên cơ sở: đối chiếu, Review hiện trạng; yêu cầu phạt triển; những những hiểu biết cải tạo, chỉnh trang của khoanh vùng dự kiến kiểm soát và điều chỉnh.

3. Phân tích, đánh giá các ngôn từ dự loài kiến điều chỉnh toàn cục bảo đảm: không có tác dụng biến hóa đặc thù, nhãi con giới, triết lý phát triển chung của đô thị; không làm thừa cài đặt hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng làng mạc hội của khu vực dự con kiến điều chỉnh quy hoạch; tính liên tiếp, đồng điệu của quy hướng thông thường hiện nay gồm.

4. Phân tích, Reviews về tác dụng kinh tế tài chính - làng hội của việc kiểm soát và điều chỉnh cục bộ; chiến lược kiểm soát và điều chỉnh toàn thể quy hoạch chung; xác định những phương án khắc chế đa số phát sinh vì chưng điều chỉnh quy hướng.

5. Thành phần làm hồ sơ bao hàm báo cáo về văn bản với kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phổ biến, bản vẽ, các văn bản pháp luật, tài liệu tương quan với dự thảo Quyết định phê chu đáo của Ủy ban nhân dân thị trấn TP Đà Nẵng.

Điều 3. Lấy chủ ý về nội dung điều chỉnh toàn bộ quy hướng chung

1. Lấy chủ kiến cộng đồng cư dân vào khoanh vùng dự kiến điều chỉnh quy hoạch cùng những Khu Vực xung quanh chịu đựng ảnh hưởng thẳng về nội dung điều chỉnh toàn thể quy hướng. Lấy chủ kiến các phòng ban, tổ chức triển khai có tương quan mang lại các câu chữ lời khuyên điều chỉnh toàn bộ (giả dụ đề xuất thiết).

2. Các chủ kiến đóng góp của đại diện cộng đồng dân cư cùng các cơ quan, tổ chức triển khai gồm tương quan (nếu như có) bắt buộc được tổng hợp, giải trình bởi vnạp năng lượng phiên bản. Các văn bản góp ý bắt buộc được so với, giải trình không hề thiếu, làm cửa hàng hoàn hảo các cách thực hiện quy hoạch theo hướng đảm bảo an toàn sự cân xứng, bao gồm tính khả thi, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và cộng đồng. Vnạp năng lượng phiên bản giải trình, tiếp nhận ý kiến là một trong những thành phần của làm hồ sơ trình đánh giá với phê thông qua kiểm soát và điều chỉnh toàn bộ quy hoạch chung đô thị TP. Đà Nẵng.

3. Hình thức, thời gian rước ý kiến:

a) Việc mang ý kiến cơ sở, tổ chức triển khai gồm tương quan (giả dụ có) được tiến hành bằng vẻ ngoài gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức được lấy chủ kiến tất cả trách nát nhiệm trả lời bởi văn bản.

b) Việc rước ý kiến xã hội cư dân được tiến hành thông qua rước chủ kiến của thay mặt đại diện cộng đồng người dân bằng bề ngoài vạc phiếu khảo sát, chất vấn. Đại diện xã hội dân cư gồm trách nhiệm tổng đúng theo chủ ý của xã hội cư dân theo chế độ của lao lý về triển khai dân công ty sinh hoạt các đại lý.

c) Thời gian mang chủ ý ít nhất là 30 ngày đối với cộng đồng dân cư; 15 ngày đối với cơ quan, tổ chức triển khai.

Điều 4. Thẩm định điều chỉnh toàn cục quy hướng chung

1. Cơ quan tiền quản lý quy hoạch đô thị cấp cho thức giấc (Sngơi nghỉ Xây dựng thị thành Đà Nẵng) là cơ quan đánh giá và thẩm định kiểm soát và điều chỉnh toàn thể quy hướng tầm thường.

Xem thêm: Bán Nhà Đà Nẵng Giá Rẻ 2016, Mua Bán Nhà Đà Nẵng, Giá Rẻ T7/2021

2. Cơ quan thẩm định tất cả những trách rưới nhiệm sau:

a) Thẩm định các địa thế căn cứ pháp lý, điều kiện điều chỉnh với những câu chữ của kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hướng tầm thường theo chế độ trên Điều 2 của Quyết định này đảm bảo an toàn tính pháp lý, tính khả thi và cân xứng cùng với quy chuẩn chỉnh hiện hành;

b) Tổng phù hợp công dụng thẩm định và đánh giá bởi văn uống bản, trình Ủy ban quần chúng tỉnh thành TP Đà Nẵng phê duyệt;

c) chịu đựng trách nát nhiệm trước điều khoản và người ra quyết định phê chăm chút về hiệu quả thẩm định và đánh giá điều chỉnh cục bộ quy hướng chung của mình.

2. Thời gian thẩm định không thực sự 30 ngày kể từ ngày nhấn đủ hồ sơ hòa hợp lệ theo dụng cụ.

3. Hồ sơ trình thẩm định và đánh giá theo nguyên tắc.

Điều 5. Phê chu đáo điều chỉnh toàn thể quy hoạch chung

1. Ủy ban quần chúng đô thị TP Đà Nẵng phê chu đáo kiểm soát và điều chỉnh tổng thể quy hoạch thông thường. Trước Khi phê cẩn thận đề nghị tất cả chủ ý thống duy nhất bởi văn phiên bản của Bộ Xây dựng. Thời gian lấy chủ ý của Sở Xây dựng không quá 30 ngày Tính từ lúc ngày dìm đủ làm hồ sơ phù hợp lệ theo phương tiện.

2. Trường đúng theo chủ ý khác biệt thân Ủy ban nhân dân đô thị Đà Nẵng cùng Bộ Xây dựng về văn bản điều chỉnh cục bộ quy hoạch bình thường thì giao Ủy ban quần chúng. # thành thị Thành Phố Đà Nẵng lưu ý, đưa ra quyết định theo thẩm quyền một trong nhì phương án: Hoặc chăm chú không điều chỉnh toàn bộ quy hướng thông thường theo chủ ý không thống tuyệt nhất của Sở Xây dựng hoặc report Thủ tướng nhà nước chu đáo, ra quyết định.

3. Quyết định phê chăm chút điều chỉnh toàn cục quy hoạch chung bắt buộc tất cả không thiếu những ngôn từ cùng chiến lược kiểm soát và điều chỉnh cục bộ theo hiệ tượng chỉ triệu tập vào ngôn từ nên kiểm soát và điều chỉnh, văn bản không kiểm soát và điều chỉnh của quy hướng tầm thường đang phê chú ý vẫn không thay đổi giá trị pháp lý.

4. Thời gian phê chăm bẵm điều chỉnh toàn bộ không thực sự 25 ngày Tính từ lúc ngày nhấn đầy đủ hồ sơ vừa lòng lệ theo pháp luật (Không bao hàm thời gian mang ý kiến của Bộ Xây dựng).

5. Bản vẽ với những hồ sơ tương quan mang đến điều chỉnh toàn bộ quy hướng tầm thường hẳn nhiên ra quyết định phê chăm chú bắt buộc được ban ngành hỗ trợ tư vấn, đánh giá quy hoạch city đóng vệt xác nhận không thiếu, đúng hiện tượng.

Điều 6. Cập nhật, chào làng, lưu trữ điều chỉnh toàn thể quy hoạch chung

1. Cập nhật những nội dung điều chỉnh toàn thể quy hướng phổ biến được phê coi xét vào làm hồ sơ quy hoạch tầm thường sẽ phát hành bao gồm bản vẽ và vẻ ngoài cai quản theo vật dụng án quy hướng bình thường được phê chu đáo để bảo đảm tính thống nhất.

2. Nội dung chào làng công khai bao gồm toàn bộ ngôn từ kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch bình thường trừ hầu hết nội dung liên quan mang đến quốc chống, an toàn, kín đáo đơn vị nước.

3. Chậm tuyệt nhất là 15 ngày, kể từ ngày điều chỉnh toàn thể quy hoạch chung được cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền phê duyệt y, kiểm soát và điều chỉnh tổng thể quy hoạch thông thường phải được chào làng công khai minh bạch bởi các bề ngoài sau đây:

a) Thông tin trên những phương tiện đi lại ban bố đại chúng; đăng thiết lập tiếp tục, tiếp tục trên trang biết tin điện tử của ban ngành tổ chức lập quy hoạch, cơ sở lập quy hoạch;

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo ra mắt kiểm soát và điều chỉnh toàn bộ Quy hoạch tầm thường tất cả sự ttê mê gia của đại diện thay mặt tổ chức triển khai, phòng ban bao gồm tương quan, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt nhân dân trong vùng quy hoạch, ban ngành thông tấn báo chí;

c) Trưng bày liên tiếp, liên tiếp phiên bản vẽ, mô hình, hệ thống cơ sở tài liệu về quy hoạch thành phố tại trụ ssinh hoạt phòng ban cai quản đơn vị nước những cấp gồm tương quan về quy hoạch thành phố, trung trung tâm triển lãm với biết tin về quy hướng thành phố, tại khu vực được lập quy hoạch;

d) Tại đưa ra quyết định phê chăm bẵm điều chỉnh toàn cục quy hoạch chung, phần khu vực nhấn gửi Thủ tướng tá Chính phủ để report và gửi Bộ Xây dựng để phối hợp. Chậm nhất 30 ngày kể từ thời điểm tất cả quyết định phê chăm chú kiểm soát và điều chỉnh cục bộ quy hoạch bình thường, Ủy ban nhân dân đô thị Đà Nẵng gửi Sở Xây dựng 01 bộ làm hồ sơ không thiếu thốn theo đúng chính sách nhằm thống trị cùng lưu trữ theo chính sách pháp luật;

đ) In ấn, gây ra rộng rãi bản đồ gia dụng quy hướng city, giải pháp về cai quản quy hướng city được phê chuẩn y.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thực thi thực hiện từ ngày 01 tháng tư năm 2021.

2. Các Sở trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang cỗ, Thủ trưởng ban ngành ở trong nhà nước, Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn Thành Phố Đà Nẵng và Thủ trưởng những đơn vị liên quan chịu trách rưới nhiệm thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí tlỗi Trung ương Đảng;

- Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang cỗ, cơ sở thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các thức giấc, thị thành trực nằm trong trung ương;

- Văn chống Trung ương cùng các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án quần chúng buổi tối cao;

- Viện kiểm liền kề quần chúng. # buổi tối cao;

- Kiểm toán thù công ty nước;

- Ủy ban Gigiết hại tài bao gồm Quốc gia;

- Ngân mặt hàng Chính sách làng mạc hội;

- Ngân sản phẩm Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan liêu TW của những đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực ở trong, Công báo;