VẬT LIỆU POLIME HÓA 12

2. Vật liệu compozit: là vật tư hỗn hợp bao gồm ít nhất nhị thành phần phân tán sát vào nhau mà lại ko tung vào nhau.

Bạn đang xem: Vật liệu polime hóa 12

Thành phần tất cả chất nền cùng chất độn:

- Chất nền: rất có thể là vật liệu bằng nhựa dẻo giỏi vật liệu nhựa nhiệt độ rắn;

- Chất độn: hoàn toàn có thể là hóa học sợi hoặc hóa học bột.

3. Tơ: là phần đa vật tư polime hình gai dài cùng mảnh cùng với độ bền một mực.

Tơ được chia thành 2 loại:

- Tơ tự nhiên: bông, len, tơ tằm, len lông chiên...

- Tơ hóa học: bao gồm tơ tổng đúng theo (nilon-6,6, lapsan,..) cùng tơ cung cấp tổng hòa hợp (visco, xenlulozo axetat).

Trong tơ, các phân tử polime bao gồm mạch không phân nhánh, sắp xếp tuy nhiên song với nhau. Polime này kha khá rắn, bền với sức nóng cùng các dung môi thông thường; mềm, dẻo không độc và có công dụng nhuộm màu

Một số loại tơ thường xuyên gặp gỡ là:

a, Tơ nilon-6,6

Tơ nilon-6,6 ở trong một số loại tơ poliamit do các mắt xích nối cùng nhau bằng những đội amit –CO–NH–. Nilon-6,6 được pha chế từ hexametylen điamin H2N6NH2 và axit ađipit (axit hexanđioic) :

*

b, Tơ lapsan

Tơ lapsan ở trong nhiều loại tơ polieste được tổng hòa hợp từ bỏ axit terephtalic cùng etylen glicol. Tơ lapsan bền bỉ theo thời gian về khía cạnh cơ học tập, bền đới với nhiệt độ, axit, kiềm rộng nilon, được sử dụng đề dệt vải may mang.

Xem thêm: Cozi Hotel Và Khách Sạn Cozi Hải Phòng ), Cozi Hotel Và Khách Sạn Tốt Nhất Tại Hải Phòng

*

c, Tơ nitron

Tơ nitron thuộc một số loại tơ vinylic được tổng vừa lòng tự vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên gọi poliacrilonitrin

nCH2=CH–CN (xrightarrowt^o,,p,,xt) (–CH2–CH(CN)–)n

4. Cao su: là vật tư polime bao gồm tính bầy hồi.

- Cao su thiên nhiên:

+ Là polime của isopren 

*
với hệ số trùng thích hợp n = 1500- 15000


+ Có tính đàn hôi, không dẫn năng lượng điện và nhiệt độ, không thấm khí và nước; ko tan trong nước, etanol,... tuy nhiên chảy vào xăng, benzen

+ Có thể tsay đắm gia các phản nghịch ứng cộng hidro, HCl,... đặc biệt quan trọng tính năng với S cho cao su đặc lưu giữ hóa có tính bầy hổi, sức chịu nóng, thọ mòn, khó tung trong những dung môi hơn cao su thiên nhiên thường 

- Cao su tổng hợp:

Cao su buna

Cao su buna đó là polibutađien tổng phù hợp bởi làm phản ứng trùng thích hợp buta-1,3-đien xuất hiện Na :

nCH2=CH-CH=CH2 (xrightarrowNa,,t^o)

Cao su buna gồm tính đàn hồi với chất lượng độ bền kém cao su thiên nhiên vạn vật thiên nhiên.

Đồng trùng vừa lòng buta-1,3-đien cùng với stiren C6H5CH=CH2 xuất hiện Na, ta được cao su đặc buna-S

Đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien cùng với acrilonitrin CNCH=CH2 có mặt Na, ta được cao su thiên nhiên buna-N

Cao su isopren

CTPT: 

*

được cấp dưỡng bằng phương pháp trùng phù hợp isopren, có đặc tính tương tự cao su vạn vật thiên nhiên.

Tương tự tín đồ ta còn thêm vào policloropren ( CH2 CCl = CH CH2 )n và polifloropren

( CH2CF = CHCH2 )n

5. Keo dán: là nhiều loại vật tư có khả năng kết nối hai mhình ảnh vật tư như là nhau hoặc khác biệt cơ mà ko có tác dụng chuyển đổi bản chất của các vật tư được kết dính.

Một số các loại keo dán giấy dán thông dụng: keo dán giấy epoxi, keo dán dán ure -fomandehit, vật liệu bằng nhựa vá săm, keo hồ tinch bột.