Nguyên vật liệu là những nguồn nguyên liệu mua về dùng cho bộ phận sản xuất trực tiếp ra sản phẩm: Gồm Mua nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ và được theo dõi trên tài khoản kế toán đó là tài khoản 152. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên vật liệu trong kho của doanh nghiệp.Tomahosẽ hướng dẫn hạch toán định khoản một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến nguyên vật liệu trong kế toán sản xuất

Khi mua NVL về nhập kho căn cứ vào hóa đơn, PXK của bên nhà cung cấp, chứng từ thanh toán và các chứng từ có liên quan phản ánh giá trị NVL nhập kho:

Nhập kho nguyên vật liệu:

Nợ TK 152: Nguyên vật liệu mua vào

Nợ TK 1331: Thuế GTGT

Có TK 111, 112, 331: Tổng giá trị thanh toán công ty phải trả cho NCC

Xuất kho nguyên vật liêu để sản xuất:

Nợ TK 621, 627

Có TK 152

Mua nguyên vật liệu không qua kho, mà xuất dùng trực tiếp cho sản xuất.

Đang xem: Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm

Xem thêm: Hồ Sơ Hoàn Công Công Trình Xây Dựng, Thủ Tục, Mới Nhất

Xem thêm: Nhà Bán Nhà Riêng Quận 7 Giá 500 Triệu Tháng 07/2021, Bán Nhà Riêng Quận 7 Giá 500 Triệu

Khi đó ta sẽ hạch toán trực tiếp vào chi phí

Nợ TK 621 (TT200) 1541(TT133): CP nguyên vật liệu trực tiếp

Nợ TK 133: Thuế GTGT

Có TK 111,112,331: Tổng giá trị thanh toán công ty phải tra cho NCC

Mua NVL nhưng chưa về nhập kho nhưng doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn thì kế toán lưu hóa đơn vào 1 tệp hồ sơ riêng “ Hàng mua đang đi đường”

Nếu trong tháng đó hàng về thì căn cứ vào hóa đơn và, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho của NCC để ghi vào tài khoản 152Nếu đến cuối tháng NVL vẫn chưa về thì căn cứ vào chứng từ trên, kế toán ghi nhận theo giá tạm tính:

Nợ TK 151 : hàng mua đang đi đường

Nợ Tk 1331: Thuế GTGt được khấu trừ

Có TK 111,112,331

-Sang tháng sau khi NVL về nhập kho, kế toán ghi nhận:

Nợ TK 152: Nguyên vật liệu

Có TK 151: Hàng mua đang đi đường

Các chi phí về thu mua, bốc xếp, vận chuyển tự kho nhà cung cấp về kho Doanh nghiệp:

Nợ TK 152: Nguyên vật liệu

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có)

Có TK 111, 112.331

Sau đây Tomaho sẽ đưa ra ví dụ cụ thể để các bạn tham khảo:

Công ty Tomaho chuyên sản xuất Cốc thủy tinh: Phân bổ chi phí theo khối lượng, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước

Chi phí vận chuyển cho lô hàng này là 1.500.000 đ thuế GTGT 10% đã thánh toán bằng tiền mặt, ( phân bổ theo khối lượng)

Trả lời:

Nợ TK 152- Cát thạch anh: 500 x 15.000 = 7.500.000

Nợ TK 152 – Vôi sống: 300 x 10.000 = 3.000.000

Nợ TK 1331: ( 7.500.000 0 + 3.000.000) x 10% = 1.050.000

Có TK 331 – Công ty ABC : 11.550.000

Thanh toán bằng TGNH:

Nợ TK 331 – Công ty ABC : 11.550.000

Có TK 112: 11.550.000

Phí vận chuyển

Nợ TK 152 – Cát thạch anh 1.875 x 500 = 937.500

Nợ TK 152 – Vôi sống 1.875 x 300 = 562.500

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nợ TK 621: 4.000.000

Có TK 152 – Cát thạch anh: 200 x 15.000 = 3.000.000

Có TK 152 – Vôi sống: 100 x 10.000 = 1.000.000

Nợ TK 621: 10 x 12.000 = 120.000

Nợ TK 1331: 12.000

Có TK 331- Công ty ABC 132.000

Như vậy Tomaho đã giới thiệu cách hạch toán khi mua nguyên vật liệu về nhập kho để sản xuất. Ngoài ra Tomaho còn hướng dẫn chi tiết cách tạo nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán Tomaho. Để biết thêm chi tiết bạn tham khảo trên trang web của Tomaho hoặc trên kênh Youtube: https://bit.ly/2D87QBT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *