Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Bến Du Thuyền

MARINA HOTEL J.S.C

Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Bến Du Thuyền - MARINA HOTEL J.S.C bao gồm ảnh hưởng tại 25B Đặng Tất - Phường Vĩnh Hải - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa. Mã số thuế 4201390847 Đăng ký và làm chủ do Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền thực hiện khu đất thuộc chủ mua, công ty sử dụng hoặc là di chuyển thuê

Cập nhật: 6 năm trước


Từ khóa: 4201390847, 0583524426, MARINA HOTEL J.S.C, Khánh Hòa, TP Nha Trang, Phường Vĩnh Hải, Lê Minch Hà


Ngành nghề tởm doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Đóng tàu cùng cấu khiếu nại nổi 30110
2 Đóng thuyền, xuồng thể dục và giải trí 30120
3 Xây dựng bên các loại 41000
4 Xây dựng dự án công trình công ích 42200
5 Xây dựng công trình nghệ thuật dân dụng khác 42900
6 Bán buôn vật dụng khác cho gia đình 4649
7 Bán buôn máy móc, trang bị với prúc tùng lắp thêm khác 4659
8 Vận thiết lập quý khách đường bộ khác 4932
9 Vận mua hành khách mặt đường thuỷ nội địa 5021
10 Hoạt đụng dịch vụ cung ứng trực tiếp mang lại vận tải đường bộ đường thủy 5222
11 Hoạt đụng hình thức cung cấp thẳng mang lại vận tải hàng không 5223
12 Thương Mại & Dịch Vụ lưu trú ngắn thêm ngày 5510
13 Nhà hàng cùng các dịch vụ siêu thị Ship hàng giữ động 5610
14 Dịch vụ Ship hàng trang bị uống 5630
15 Kinch doanh bất động sản, quyền áp dụng đất ở trong chủ thiết lập, nhà sử dụng hoặc đi thuê 68100
16 Đại lý du lịch 79110
17 Điều hành tua du lịch 79120
18 Dịch Vụ Thương Mại hỗ trợ tương quan mang đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 79200
19 Hoạt rượu cồn thể dục khác 93190

*

Trung tâm dữ liệu tin tức công ty là trang web cung ứng, tra cứu miễn giá tiền đọc tin công ty lớn.