Nhà Xuất Bản Nhã Nam Tuyển Dụng

1. Trưởng phòng Kinch doanh 2. Nhân viên Kinc doanh 3. Chuyên viên Dự án 4. Biên tập viên loại sách Quản trị Kinch doanh5. Họa sỹ Thiết kế

* Tại Chi nhánh TP..Hồ Chí Minh (số 138C Nguyễn Đình Cđọc, P6, quận 3, TPhường. HCM)

1. Giám đốc Chi nhánh 2. Chulặng viên Dự án 3. Nhân viên Kế tân oán Tổng vừa lòng 4. Biên tập viên cái sách Quản trị Kinh doanh

Xem thông báo chi tiết tại:http://alphabooks.vn/tuyen-dung-94/

shop Cổ phần Sách Omega Việt Nam

Tuyển dụng các vị trí:

* Tại Hà Nội Thủ Đô (số 56B, ngõ 19 Trần Quang Diệu, Q. Đống Đa, Hà Nội)

1. Biên tập viên chiếc sách Chính trị - Xã hội – Khoa học2. Chulặng viên Truyền thông và Marketing3. Trưởng phòng Kinh doanh4. Thực tập Biên tập viên dòng sách Chính trị - Xã hội – Khoa học

* Tại Chi nhánh Thành Phố HCM (số 138C Nguyễn Đình Cđọc, P6, Q3, TP. HCM)

1. Chuyên ổn viên Dự án2. Biên tập viên loại sách Chính trị - Xã hội – Khoa học

Xem ban bố chi tiết tại:http://alphabooks.vn/tuyen-dung-94/

Công ty Cổ phần Sách MCBooks


Bạn đang xem: Nhà xuất bản nhã nam tuyển dụng

*

Tuyển dụng các vị trí:

1. Biên tập viên2. Nhân viên Kinc doanh3. Nhân viên Thiết kế4. Chulặng viên Marketing

Xem đọc tin cụ thể tại: http://mcbooks.vn/tin-tuyen-dung--ttsk10.html

Shop chúng tôi Cổ phần Sách Thái Hà


*

Xem thêm: Trình Bày Khái Niệm, Phân Tích Đặc Điểm, Chức Năng Của Văn Bản Quản Lý Nhà Nước

Tuyển dụng các vị trí:

1. Chuyên viên Marketing2. Nhân viên Kinh doanh3. Nhân viên giao nhận

Xem báo cáo cụ thể tại:http://thaihabooks.com/tuyen-dung/

chúng tôi Cổ phần Xuất bạn dạng và Giáo dục Quảng Văn


*

Tuyển dụng các vị trí:

1. Biên tập viên giờ Anh2. Nhân viên Kinh doanh3. Nhân viên Giao hàng4. Thực tập sinch Biên tập

Xem công bố chi tiết tại: http://www.quangvanbooks.com/danh-muc-tin-tuc-31-l2/tdien-dung.html

chúng tôi Cổ phần Văn hóa Đông ATuyển dụng các vị trí:

1. Biên tập viên giờ Anh2. Nhân viên Thiết kế - Chế bản3. Cộng tác viên Biên tập

Xem biết tin cụ thể tại: http://www.dongabooks.vn/index.php?page=tin-tuc---donga-books